Pozvanie k modlitbe za Bielorusko
tkkbs.sk

Justitia et Pax Europa pozýva k modlitbe Otče Náš za bieloruský ľud

Justitia et Pax Europa pozýva k modlitbe Otče Náš za bieloruský ľud P:3, 17. 08. 2020 08:05, DOM Bratislava 17. augusta (TK KBS) K spoločnej modlitbe…
Dana22
Toto bolo "výdobytkom" liberálov na Ukrajine.
O to ide aj v Bielorusku.
www.lifenews.sk/content/konečne-aj-do-k…

Konečne aj do Kyjeva dorazila skutočná demokracia. Začal sa Gay Pride.

V Kyjeve uskutočnia týždňový "antiruský gay pride"
LGBTI komunita na Ukrajine má v úmysle vyjadriť podporu súčasnej vláde a jednote a nedeliteľnosti územia Ukrajiny festivalom Kyjevpride 2014, ktorý začne 30. …More
Toto bolo "výdobytkom" liberálov na Ukrajine.
O to ide aj v Bielorusku.
www.lifenews.sk/content/konečne-aj-do-k…

Konečne aj do Kyjeva dorazila skutočná demokracia. Začal sa Gay Pride.

V Kyjeve uskutočnia týždňový "antiruský gay pride"
LGBTI komunita na Ukrajine má v úmysle vyjadriť podporu súčasnej vláde a jednote a nedeliteľnosti územia Ukrajiny festivalom Kyjevpride 2014, ktorý začne 30. júna a bude trvať do 6. júla. Organizárori festivalu chápu svoju úlohu ako boj proti fašistom a proruským provokatérom.
"Gayovia, lesbičky, bisexuáli a trangender ľudia vystúpia na akcii v Kyjeve, aby tak podporili celistvosť Ukrajiny", informovali miestne média. "Chceme, aby naši spoluobčania vedeli, že LGBTI je za celistvú a silnú Ukrajinu, ktorá bude mať čo najužšie vzťahy s Európskou úniou," povedal šéf ukrajinského LGBTI združenia Gay aliancia Ukrajiny Taras Karasijčuk.
"Tento rok je našou úlohou nedovoliť fašistom a proruským provokatérom obmedzovať práva ľudí na Ukrajine, ktoré majú slúžiť všetkým, teda aj LGBTI komunite," vysvetlil predseda Koalície na boj proti diskriminácii Nazarij Borskij.
V súčasnosti, keď je na Ukrajine všetko proruské zlé a všetko protiruské dobré, aj LGBTI komunita sa zaštítila týmto bojom dúfajúc, že tak eliminuje odpor, ktorý je proti jej iniciatívam už tradične na Ukrajine veľmi veľký.
Medzinárodný festival LGBTI Kyjevpride 2014 sa bude konať v ukrajinskom hlavnom meste. Program festivalu bude zahŕňať koncerty, výstavy, prednášky, workshopy a večierky.

www.lifenews.sk/content/manifest-gay-hn…
Dana22
www.svetlosveta.sk/…/ako-bola-panna-…

Svätá Brigita Švédska (1303 – 1373) patrila medzi najväčšie mystičky stredoveku. Stala sa patrónkou nielen Švédska, ale aj celej Európy.
Medzi veľa zjaveniami mala aj tie, kde jej bola predstavená Panna Mária ako Kráľovna neba. Od čias Šalamúna kráľovnou nebola manželka kráľa, ale matka. Preto aj Panna Mária je aj podľa židovskej tradície ako matka Ježiša -…More
www.svetlosveta.sk/…/ako-bola-panna-…

Svätá Brigita Švédska (1303 – 1373) patrila medzi najväčšie mystičky stredoveku. Stala sa patrónkou nielen Švédska, ale aj celej Európy.
Medzi veľa zjaveniami mala aj tie, kde jej bola predstavená Panna Mária ako Kráľovna neba. Od čias Šalamúna kráľovnou nebola manželka kráľa, ale matka. Preto aj Panna Mária je aj podľa židovskej tradície ako matka Ježiša -Kráľa neba a zeme, kráľovnou.
V zjavení svätá Brigita opísala, ako videla Pannu Máriu s korunou na hlave so siedmimi ľaliami a drahokamami. Každá ľalia a každý drahokam predstavoval inú jedinečnú vlastnosť, v ktorej Panna Mária dosiahla dokonalosť. Číslo sedem je v Biblii symbol absolútnej dokonalosti a dôkazom, že Panna Mária je korunou Božieho stvorenia.
Svätá Brigita opísala Pannu Máriu Kráľovnú neba, ako má na hlave drahocennú korunu. Jej prekrásne svetlé vlasy videla prechádzať pleciami. Panna Mária mala žiariacu zlatú tuniku a závoj belaso modrý ako nebo. Keď sv. Brigita bola v extáze, zjavil sa jej sv. Ján Krstiteľ, ktorý jej vysvetlil symboliku toho, čo predstavovali jednotlivé prvky.
Koruna znamená, že Panna Mária je Kráľovna a teda matka Kráľa. Jej vlasy ukazujú na jej čistotu a dokonalosť, symbolizujú označenie Panna panien. Jej modrý závoj je symbolom odumretia všetkých svetských túžob. Zlatá tunika je symbolom horiacej lásky a milosrdenstva.
Ježiš Kristus vložil do jej koruny sedem ľalií, ktoré sú symbolmi :
1. Pokory, 2. Bázne pred Bohom, 3. Poslušnosti, 4. Trpezlivosti, 5. Láskavosti 6. Pokoja, 7. Milosti.
Tá sa prejavuje tým, že o čokoľvek ju človek prosí a je jeho potreba v súlade s Božou vôľou, Panna Mária ho vypočuje. Pannu Máriu preto nazývame milostiplná, pretože disponuje plnosťou týchto milostí, ktorých zdrojom je Boh.
Sedem drahokamov, ktoré Ježiš vložil do jej kráľovskej koruny, predstavujú:
1. Neobyčajnú cnosť, pretože neexistuje žiaden duch, ktorý by mal akúkoľvek vlastnosť vyššieho stupňa ako dosiahla Panna Mária,
2. Dokonalú čistotu, kedy ani znak nečistoty nebol na jej duši. Žiaden diabol na nej nenašiel nič nečisté. Jej čistota bola dokonalá, pretože sa stala miestom pre prijatie Krista na svet. Preto bola Panna Mária uchránená od dedičného hriechu.
3. Krásu, všetci svätí a anjeli chvália Boha v odraze krásy Panny Márie ako najdokonalejšieho Božieho stvorenia.
4. Rozum, ktorým jej Boh zjavil poznanie Boha ako žiadnemu inému duchu a stvoreniu,
5. Silu, ktorý jej dáva moc zničiť všetko stvorené a mať nad tým moc,
6. Žiaru, ktorá preniká žiaru všetkých anjeľov a osvetľuje ich. Zároveň bráni diablom pozrieť sa na Pannu Máriu do tváre. Je odbleskom jej majestátu a krásy.
7. Rozvážnosť. Podľa sv. Brigity neexistuje žiadna radosť, ktorá by nemala svoj prameň u Márii. Naša radosť bude úplne len po boku jej majestátu v nebi.
Maria, Kráľovná neba, oroduj za nás!
Tomáš Taraba
One more comment from Dana22
Dana22
www.lifenews.sk/31848/online-konferen…

Online konferencia vyzýva laikov aby sa postavili za právo prijímať Eucharistiu na jazyk

www.lifesitenews.com/opinion/online-conferen…

Online konferencia "Láska a úcta, prináležiaca nášmu Pánovi - nech sa vždy prijíma sväté prijímanie iba na jazyk" sa konala 16. júla 2020 od 12.00 do 14.30 hod. Dala sa sledovať zadarmo cez LifeSite´s YouTube channel a …More
www.lifenews.sk/31848/online-konferen…

Online konferencia vyzýva laikov aby sa postavili za právo prijímať Eucharistiu na jazyk

www.lifesitenews.com/opinion/online-conferen…

Online konferencia "Láska a úcta, prináležiaca nášmu Pánovi - nech sa vždy prijíma sväté prijímanie iba na jazyk" sa konala 16. júla 2020 od 12.00 do 14.30 hod. Dala sa sledovať zadarmo cez LifeSite´s YouTube channel a na the LifeSiteNews Catholic Facebook page. Pri tejto príležitosti prijali pozvanie títo hostia:
Fr. Serafino Lanzetta, Diocese of Portsmouth, UK
Dr. Peter Kwasniewski, Author
Alexander Tschugguel, St. Boniface Institute
Theresa Habsburg
John-Henry Westen, LifeSiteNews
John Smeaton, Society for the Protection of Unborn Children
Všetky prezentácie boli ihneď po odvysielaní dostupné na sledovanie.
***
Téma konferencie:
Hlas rodiny sa spolu s celosvetovým hnutím pro-life zasadzuje za nedotknuteľnosť a hodnotu ľudského života a robí to s hrdosťou. Považujeme za privilégium a česť chrániť najzraniteľnejšie a najbezbrannejšie ľudské životy. Mnohí aktivisti pro-life hnutia sú pripravení položiť aj svoj život za život tých, ktorých sa usilujú chrániť. V tom spočíva sila nášho záväzku.
A predsa existuje niečo vzácnejšie, než posvätnosť ľudského života, a to je boží život, reálne prítomný v Najsvätejšej Eucharistii, ktorá je Telom, Krvou, Dušou i Božstvom Ježiša Krista. Naším najväčším pokladom na zemi je Najsvätejšia sviatosť. Na sviatok Kristovho Tela a Krvi sa spieva v žalme: "Niet takého národa, ktorý by mal svojich bohov tak blízko, ako je prítomný náš Boh uprostred nás." Eucharistia je naším najdrahším pokladom a vedomie toho, že ju máme v našich katolíckych kostoloch tak blízko pri sebe nás napĺňa vďačnosťou a posvätnou bázňou.
Radujeme sa, že kostoly po celom svete sa už opäť otvorili. Znovu môžme prijímať nášho Pána v Najsvätejšej Eucharistii. Život katolíka môžme charakterizovať rozlišovaním ako najlepšie prejaviť lásku a úctu, ktorá prináleží nášmu Pánovi; dnes však katolíci celého sveta čelia novému, desivému problému - ako sa nám dovoľuje uctievať si nášho Pána. Nové usmernenia, ktoré vydali niektorí biskupi vo svete odporúčajú, aby veriaci prijímali sväté prijímanie na ruku a v najradikálnejších prípadoch, vrátane Británie, sa biskupi dokonca snažia zakázať sväté prijímanie na jazyk. Tieto odporúčania však protirečia Božiemu zákonu a zákonu Cirkvi, zahmlievajú skutočnosť Reálnej Prítomnosti a privádzajú veriacich, aj keď vo väčšine prípadoch neúmyselne, k praktikám, v ktorých chýba úcta voči božskému životu.
Čo máme v takej situácii robiť my, laici? Ako máme brániť Eucharistiu a prejavovať nášmu Pánovi lásku a úctu, aké Mu prináležia?
V prvom rade si musíme uvedomiť, že ak budeme trvať na prijímaní sv. prijímania na jazyk, stojíme na pevných základoch, ktoré nám pripravila Tradícia Cirkvi a ktoré zúrodnila krv jej mučeníkov. Tradícia Cirkvi vyžaduje najväčšiu možnú úctu voči Najsvätejšej Eucharistii. V skutočnosti by sa mali vážne trestať praktiky, ktoré odporúčajú dnes niektorí biskupi. Veriaci sú dnes mylne vedení k presvedčeniu, že prijímať nášho Pána na ruku je zodpovedným rozhodnutím aj napriek veľmi reálnemu nebezpečenstvu roztrúsenia a znesvätenia čiastočiek Eucharistického Pána. Riadiac sa inštrukciami počas tejto krízy si majú katolíci do budúcnosti zapamätať, že pri podobných problémoch je to tzv. "bezpečnejšia voľba".
Celé generácie katolíkov pred nami si však udržali nezmenenú úctu voči Eucharistickému Pánovi aj počas vojen, epidémií a iných katastrof, ktoré postihli svet - nie preto, že by si neuvedomovali nebezpečenstvo, v ktorom sa ocitli, ale preto, lebo vedeli, že Kto je v Eucharistii, ku ktorej pristupujú.
Sv. Tomáš učí: "Z úcty k tejto Sviatosti sa jej nedotýka nič, čo nie je posvätené; preto je posvätený aj kalich a korporál, aj ruky kňaza - pre dotyk so Sviatosťou. Preto sa tejto Sviatosti nesmie dotýkať nik iný, okrem nevyhnutných prípadov - keď spadne na zem alebo v iných urgentných prípadoch" (16 ST, III, Q. 82, Art. 13).
Nemení sa Reálna Prítomnosť Krista v Eucharistii. Neexistuje aby to, čo Cirkev odjakživa učí o Najsv. Eucharistii odrazu prestalo v súvislosti s koronavírusom platiť. V druhom rade si treba uvedomiť, že sv. prijímanie na jazyk zostáva normou aj po zavedení možnosti sv. prijímania na ruku v roku 1969 za určitých podmienok, a to aj napriek opozícii prevažnej väčšiny vtedajších biskupov. Táto prax sa však v súčasnej dobe v Cirkvi žiaľbohu toleruje.
Univerzálny zákon Cirkvi však stanovuje, že veriaci majú právo prijímať sv. prijímanie na jazyk a že toto právo im nemôže nikto odoprieť. Toto je univerzálna norma, ktorú nemôže zrušiť alebo zmeniť žiadny biskup, ani biskupská konferencia. Ako laickí veriaci musíme na tomto svojom práve trvať. Predovšetkým však musíme trvať na tom, náš Pán má právo, aby sme Ho mohli prijímať čo najúctivejším možným spôsobom. a to nie je záležitosť našej osobnej zbožnosti, ale spravodlivosť, ktorá Mu plným právom náleží.
Definitívnym cieľom satanových útokov je Najsvätejšia Eucharistia, v ktorej je Ježiš Kristus skutočne prítomný. Diabol urobí všetko čo je v jeho silách aby zatemnil posvätnú realitu Eucharistie, aby čo najviac bagatelizoval úctu, ktorá Kristovi právom náleží. Podľa svojej schémy privádza veľké skupiny veriacich k znesväteniu Eucharistického Tela Kristovho, a to na bezprecedentnej úrovni. Chce, aby po Tele Kristovom šliapali duchovní, aj laici, v katolíckych kostoloch po celom svete. Prax prijímania sv. prijímania na ruku za posledných päťdesiat rokov u veľkého množstva katolíkov viedla k oslabeniu viery v Reálnu Prítomnosť Krista, v transsubstanciáciu a v božský charakter tejto Sviatosti. Diabol zneužíva svoje kruté intrigy, dokonca aj našu túžbu po opätovnom zjednotení sa s naším Pánom v Najsvätejšej Eucharistii po tom, čo sme sa celé mesiace nemohli zúčastniť fyzicky na sv. omši. Musíme sa spojiť v konaní skutkov pokánia a nápravy za hriechy, páchané v našich kostoloch proti Najsv. Eucharistii. To, že kúsočky Eucharistie padajú na zem a drvia ich nohy Božieho ľudu je pre nás tragédiou, ktorá si vyžaduje aktívnu odpoveď.
Privádza nás to k úlohe pro-life hnutia. Spomínaný bolestný vývoj nás môže ako katolíkov trápiť, no nevzťahuje sa na naše vznešené poslanie záchrany bábätiek. Tu však nejde o tento prípad. Byť v plnej miere pro-life znamená byť naplno katolícky - ponúkať každému dar večného života, ktorý môžu dostať iba skrze Ježiša Krista a spásonosnú pravdu, ktorú Kristus zveril Katolíckej cirkvi. Ako môžeme povedať, že nám veľmi záleží na nenarodenom dieťati, jeho matke, alebo na komkoľvek inom, a neponúknuť im možnosť večného života, ku ktorému však môžu dospieť iba prostredníctvom Katolíckej cirkvi?
My v pro-life hnutí chránime realitu skrytého života. Sme zvyknutí brániť ľudský život, ukrytý v lone matky a teraz sme povolaní brániť božský život, ukrytý vo svätostánku; Toho, ktorý je zneužívaný mnohými z tých, ktorí by Ho mali milovať prví. Katolíci v pro-life hnutí sú výnimočne dobre pripravení odrážať takéto útoky a urážky. Možno sa začudujeme, či je naozaj iba zhoda okolností, že sv. prijímanie na ruku, ktoré zastiera dôstojnosť božského života, bolo zavedené zhruba pred päťdesiatimi rokmi? Dnes totiž zbierame trpké plody tejto skutočnosti - ľudský život stráca v ľudskej spoločnosti svoju hodnotu a Telo Kristovo sa znesväcuje a zneužíva v Jeho kostoloch.
Rovnako ako je nemožné zrátať nespočetné množstvo znesvätení Kristovho Tela pri svätokrádežnom narábaní s Najsv. Eucharistiou prostredníctvom jej prijímania na ruku, je nemožné zrátať nenarodené deti - stvorené na Boží obraz a podobu - ktoré sa vo svete zabíjajú nielen ´povoleným´ legislatívne schváleným potratom, ale aj antikoncepčnými pilulkami, vnútromaternicovými telieskami a pri procese umelého oplodnenia in vitro.
Pravda o posvätnosti ľudského života pred narodením nemôže zvíťaziť bez uznania pravdy o Ježišovi Kristovi v Najsv. Eucharistii. Práve preto sa koná táto online konferencia, ktorej sa v jednote zúčastňujú Hlas rodiny, pro-life a pro-family skupiny a organizácie celého sveta. Želáme si, aby táto konferencia zmobilizovala aj našich laikov-katolíkov, aby aj oni ponúkali lásku a úctu, aká právom prináleží nášmu Pánovi, skutočne prítomnému v Najsv. Eucharistii. Veľmi sa tešíme, že vám môžme poskytnúť aj osobné svedectvá, rozhovory a prezentácie niektorých skvelých súčasných katolíckych mysliteľov a aktivistov.
Peter(skala)
Bielorusko dopadne ako Slovensko, ak klerici neponuknu "svojho človeka" nie len na post prezidenta ale aj do parlamentu: krajinu ovladnu bud liberali alebo naopak diktatori
ekans
www.facebook.com/…/306390013965632 ať se KBS stará modlí za svoje problémy, má jich víc než Lukašenko
johanika
Ako čítam, Dudko to má všetko pomýlené. On nerozmýšľa vlastnou hlavou, ale hlavou mainstreamových médií. To, čo mu nabulikajú, to berie za svoje, nehľadá, nezamýšľa sa, nenachádza pravdu... To je chyba dnešného sveta. Preto vo voľbách vyhrávajú vetroplachovia, preto svet nesmeruje k lepšiemu. Ja si myslím, že je povinnosťou kresťana dennodenne hľadať pravdu, analyzovať, čítať, nachádzať si čas …More
Ako čítam, Dudko to má všetko pomýlené. On nerozmýšľa vlastnou hlavou, ale hlavou mainstreamových médií. To, čo mu nabulikajú, to berie za svoje, nehľadá, nezamýšľa sa, nenachádza pravdu... To je chyba dnešného sveta. Preto vo voľbách vyhrávajú vetroplachovia, preto svet nesmeruje k lepšiemu. Ja si myslím, že je povinnosťou kresťana dennodenne hľadať pravdu, analyzovať, čítať, nachádzať si čas pre spravodlivosť.... Dudko - to je dnešný povrchný svet, ktorý je však schválne tak držaný, že pred voľbami vás osloví kopa priateľov s otázkou: "Koho voliť?". Ľudia nič nesledujú do dôsledkov, nepočúvajú autentické názory politikov, nesledujú geopolitické ciele mocností...
Do Bieloruska sa my nemáme právo miešať, tak ako sa do nás, do Ukrajiny, Chorvátska...nemali miešať cudzie mocnosti a urobiť z nás nevoľníkov. Každý nech si riadi svoju krajinu bez cudzieho zásahu! V roku 1968 kto nám pomohol? Nikto! Tak prečo sa usilovali o zotročenie Československa druhou stranou, keď im to v roku 1968 zo strany Ruska neprekážalo?
Dudko
Dobre, tak si to úprimne zrátajme; koľko a aké stránky sleduješ ty Johanika? Lebo ja televízor dlho nemám a tak sledujem len katolícky Vatikán a TK-KBS, a potom aj necirkevné Lifenews a GTv, ale tak ako cudzie. A ako vidíš vieru som nestratil.
Dudko
Vlastne som tu chcel povedať len jedno, že dnes môžeme vieru slobodne vyznávať aj šíriť, kým predtým, za Rusov, to bol problém - treba sa len riadne zoznámiť s históriou, čo je komunizmus a čomu mal slúžiť, ako prenasledovali kňazov, rehoľníkov a aktívnych veriacich, lúpili cirkevný majetok, prekážali šíreniu viery, študiu teológie, atď.
Minule si písala, že veď aj vtedy sa mohlo veriť a chodiť …More
Vlastne som tu chcel povedať len jedno, že dnes môžeme vieru slobodne vyznávať aj šíriť, kým predtým, za Rusov, to bol problém - treba sa len riadne zoznámiť s históriou, čo je komunizmus a čomu mal slúžiť, ako prenasledovali kňazov, rehoľníkov a aktívnych veriacich, lúpili cirkevný majetok, prekážali šíreniu viery, študiu teológie, atď.
Minule si písala, že veď aj vtedy sa mohlo veriť a chodiť do kostola, no o tom si myslím, že oni vám vieru síce strpeli, no s útechou že rastlinka katolícizmu tu už po niekoľkých generáciách sama vyschne, ak sa nebude zalievať... Našťastie sa to nestalo, vďaka Bohu.
Pavol IV
Dudko Citujem: A ako vidíš vieru som nestratil. Si si isty? Prepac, mozem ti polozit jednu otazku? Verime, my, ako Katolicka cirkev, v toho isteho boha ako muslimi?
Dudko
Pavol IV
My určite neveríme v ich alaha a nerobíme to čo kázal ich prorok, ako ani oni neveria v Jahveho a Baránka, a nerobia to čo kázal.
Toto je každému jasné, však?
Peter(skala)
Johanika... chapem, že máš iný nazor ako Dudko, ale tá hláška, že sa nemame miešať do cudzieho štatu je dosť nešťastná a to podobne ako ked nám politici rozprávaju že cirkev sa nemá miešať do štatnych zaležitostí.

Myslím na tu pointu, že či už sa veriaci mieša do vnutroštatnych alebo mimoštátnych zaležitostí, tak či tak tu niekto chce diktovať veriacemu, aby sa nemiešal resp.nevyjadroval a už …More
Johanika... chapem, že máš iný nazor ako Dudko, ale tá hláška, že sa nemame miešať do cudzieho štatu je dosť nešťastná a to podobne ako ked nám politici rozprávaju že cirkev sa nemá miešať do štatnych zaležitostí.

Myslím na tu pointu, že či už sa veriaci mieša do vnutroštatnych alebo mimoštátnych zaležitostí, tak či tak tu niekto chce diktovať veriacemu, aby sa nemiešal resp.nevyjadroval a už vôbec nie "hlasoval" proti názoru toho druhého.

Ved práve preto, že sa nemiešali resp.nám neprišli na pomoc pre komoušami, tak sme sa stali okupantami socialistickej velmoci. Inač povedané, keby sa vtedy miešali do nás-keby vtedy sa ozvali s cudzích štatoch tak by sme nemuseli žiť v otroctve
Pavol IV
Dudko Suhlasim s tebou a mas pravdu, ale mozu byt aj oni spaseni, na zaklade svojej viery?
Dudko
Nemiešame sa do nich, len sledujeme udalosti a máme sa modliť... Komunizmus a klamanie ľudí nie je dobrá vec, ale ani anarchia a neporiadok. Tak čo robiť? Na to už musí prísť každý Bielorus sám.
Dudko
Nikto nemôže byť ináč spasený, jedine kto verí že Ježiš je Mesiáš. Veď hriešny človek potrebuje vykúpenie, ináč sa nedá.
Ale to neznamená, že každý kto zomrel bez viery a pokánia je automaticky zatratený. Máme to doložené aj v Písme, na dvoch miestach ak si dobre pamätám.
Pavol IV
Dudko
Opet musim s tebou suhlasit. Lenze problem je v tom, ze uvedny vyrok je v prikrom rozpore s Nostra aetate a s vyjadreniami papeza Frantiska.
Prosim ta, daj mi suradnice, kde sa pise o tom, ze nie vsetci, ktori zomreli bez viery a pokania su zatrateni. Mam velke nedostatky.
Dudko
To s tým posmrtným uverením a pokáním nebude také priamočiare, ale nech sa ti páči:

Ale milosrdenstvo sa vyvyšuje nad súdom. (Jak.2)
a
18 Veď aj Kristus raz navždy trpel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale Duchom oživený. 19 V ňom prišiel a kázal aj duchom, čo boli vo väzení. 20 Oni kedysi veriť nechceli keď Božia trpezlivosť za Noemový…More
To s tým posmrtným uverením a pokáním nebude také priamočiare, ale nech sa ti páči:

Ale milosrdenstvo sa vyvyšuje nad súdom. (Jak.2)
a
18 Veď aj Kristus raz navždy trpel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale Duchom oživený. 19 V ňom prišiel a kázal aj duchom, čo boli vo väzení. 20 Oni kedysi veriť nechceli keď Božia trpezlivosť za Noemových dní vyčkávala, kým sa staval koráb, v ktorom sa zachránili z vody len niekoľkí, celkom osem ľudí. 21 To je predobraz krstu, ktorý teraz vás zachraňuje. (1Pt.3)
Peter(skala)
Katechizmus ale ine of.dokumenty jasne hovoria, že bez pokania niet spasenia, ale to predsa vie, každý kresťan - ibažeby bol sektar:)
Dudko
Samozrejme, bez uverenia a pokánia to naisto nepôjde... Otázkou však je, či je možné, aby bol spasený aj taký čo umrel bez viery a pokánia. Verím že je to možné - uveriť a kajať sa aj po smrti - a nakoniec aj Písmo nám to vyššie potvrdzuje. A keby si ešte pochyboval, tu máš záväzný teologický dokument:
cs.wikipedia.org/wiki/Dominus_Iesus

a síce
21. O spôsobe, akým sa spásonosná milosť Božia, …More
Samozrejme, bez uverenia a pokánia to naisto nepôjde... Otázkou však je, či je možné, aby bol spasený aj taký čo umrel bez viery a pokánia. Verím že je to možné - uveriť a kajať sa aj po smrti - a nakoniec aj Písmo nám to vyššie potvrdzuje. A keby si ešte pochyboval, tu máš záväzný teologický dokument:
cs.wikipedia.org/wiki/Dominus_Iesus

a síce
21. O spôsobe, akým sa spásonosná milosť Božia, ktorá sa vždy dáva prostredníctvom Krista v Duchu Svätom a má tajomný vzťah k Cirkvi, dostáva jednotlivým nekresťanom, Druhý vatikánsky koncil sa obmedzil len na tvrdenie, že Boh ju dáva „cestami jedine jemu známymi“.
Pavol IV
Dudko Ako si potom mam vysvetlit slova Jezisa: 15 Povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému tvorstvu. 16 Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený. Mk.16; Zeby sa Jezis mylil, alebo si to nakoniec rozmyslel?
ekans
dívaje se na tvůj fb profil @Dudko , mám dojem že si musulmák
johanika
No, ja keď Vás tu celé množstvo čítam - Dudka.. .ja som si nie istá silou vašej viery iba kvetnanými slovami. Za socializmu mali ľudia skutočnú vieru - tí čo verili, dokázali za svoju vieru stratiť výhody, zamestnanie, deti vysnívané vysoké školy...to bola viera! A teraz tu iba citujeme nejaké vytrhnuté kontexty, hráme sa na kresťanov, polemizujeme, či je pápež dobrý alebo zlý...či je toto to …More
No, ja keď Vás tu celé množstvo čítam - Dudka.. .ja som si nie istá silou vašej viery iba kvetnanými slovami. Za socializmu mali ľudia skutočnú vieru - tí čo verili, dokázali za svoju vieru stratiť výhody, zamestnanie, deti vysnívané vysoké školy...to bola viera! A teraz tu iba citujeme nejaké vytrhnuté kontexty, hráme sa na kresťanov, polemizujeme, či je pápež dobrý alebo zlý...či je toto to pravé kresťanstvo, ktoré vie pritiahnuť všetkých okolo nás? Vypisujeme tu láry-fáry, ale ako sú vychované naše deti? Žijú tú skutočnú živú vieru, ktorá je neotrasiteľná v základoch, resp. je to len sektárske divadlo pre výhody (tak ako kedysi vstupovali ľudia do KSČ)?
Peter, ako chceš pomáhať staraním sa do iných krajín? Ako pomáhaš Česku - údajne najateistickejšej krajine na svete? Ako pomáhaš Sýrii, Líbyi, Iraku, Ukrajine? Ako im teraz pomáhaš, keď sú rozvrátené?
Okrem modlitby my nemáme nijaký iný nástroj v rukách. To je naša najsilnejšia a jediná zbraň. Tak načo sa chceme miešať do diania v Bielorusku, na Ukrajine, v Rusku? Myslíš, že riešením sú vojská NATO na hraniciach?
Dudko
ekans
To je zaujímavé, lebo ja nie som južanský typ, ani moji rodičia a starí rodičia. A svetonázorovo som rímsko-katolík, predtým bezverec.
Dudko
No, myslieť si to môžeš. Ale nezdá sa že by si bol o tom presvedčený - nemáš byť pre čo.
A hoj
Dudko
Diktátor straší, že NATO chce zaútočiť na Bielorusko
www.novinky.cz/…/lukasenko-k-arm…
apredsasatoci
Hlúpy a nevedomky Dudko.
Dávaj pozor na svoj jazyk, lebo ťa privedie do zatratenia.
Dudko
Ináč na pohľad sympatický a inteligentný pánko, ale správa sa roztopašne. Podľa všetkého voľby tam neboli čestné a ani katolícke Poľsko sa nechystá zaútočiť.
apredsasatoci
Máš dôkazy?
Dudko
Nik nemá dôkazy, ale to čo on vraví a robí, sa ostatným nezdá.
apredsasatoci
Dudko, Ty vedies rétoriku ako klebetne nabozne ženy, ktoré farizeji a aj KBS využívajú na svoje nekalé praktiky.
Áno, zločincom sa to nezdá! Zločincom? STROM POZNAS PODLA OVOCIA!
Bez dôkazov nemôžes konať, niekoho obviniť.
Kresťanstvo nam zakazuje konať na základe pretenzii, pocitov, vášni.
Dudko
Fakty ale hovoria že ten režim čestný nie je, keď sa tam dejú tieto veci, že mrzačí a mláti ľudí. Nechcel by som tam žiť. A ty?
apredsasatoci
To hovoria médiá. To predsa nie je dôkaz! Čo sú to za ľudia, ktorí sú mlateni? Zastrešujes sa zlocincami NATO?
A čo mlátenie žlté vesty, katalanci...? To ťa prečo neboli?
Dudko
NATO nás v ´68 neprepadlo a nestrieľalo v našich uliciach, neutláčalo RKC, nedržalo tu komunizmus. Máš to nejaké prevrátené.
apredsasatoci
Keby nás v '68 neprepadli ti odporni Rusi už dávno by sme tu mali Sodomu, Gomoru. Takto tu máme ohavnosti až teraz.
Opäť žiadny dôkaz, žiadne Božie Slovo. Opäť od veci. Ako posledný zaostalý primitiv.
Peter(skala)
mimochodom Rusi v ´68 prišli na pozvanie našich najvyšších predstaviteľov.
🤔

... a čo tým chceš povedať?
akože to bolo dobré, či čo?
johanika
Dudko, prečo a čím by malo katolícke Poľsko zaútočiť. Poľsko má svoju silnú armádu?
Už prestaň počúvať tie prekrútené správy na Luxe a Lumene, lebo potom z Teba vychádzajú takéto (prepáč) bludy.
Dudko
Pavol IV
Dudko Spravodlivost a pokoj, pre koho mily Dutko. Kto vlastne siri klamstvo a chaos? Je ti to vlastne jasne???
Dudko
Lož má krátke nohy, v Bielorusku to už začínajú chápať.
Mimochodom, v piatok sme si pripomenuli smutné výročie - ale tu na GTV ani slovo. Je určite zaujímavé, že Východ resp. včerajší Sovieti sú tu úplné tabu. A keď si to dám dohromady s jej silne protikatolíckym zameraním, ...
Nie som Rusofób, ani neživím v sebe nenávisť voči nijakému národu, no keď sa niekde klame, ja sa s tým stotožňovať …More
Lož má krátke nohy, v Bielorusku to už začínajú chápať.
Mimochodom, v piatok sme si pripomenuli smutné výročie - ale tu na GTV ani slovo. Je určite zaujímavé, že Východ resp. včerajší Sovieti sú tu úplné tabu. A keď si to dám dohromady s jej silne protikatolíckym zameraním, ...
Nie som Rusofób, ani neživím v sebe nenávisť voči nijakému národu, no keď sa niekde klame, ja sa s tým stotožňovať nechcem.
Inak v Bielorusku sa takmer polovica obyvateľstva hlási k pravosláviu, bez vyznania je asi 40 %, no a katolíkov je tam len asi 7 %, aj to sú Poliaci. Bývalý Sovietsky zväz je pre nás misijným územím, ale nebude to ľahké v krajine, ktorá je vedená k strachu a nepriateľstvu voči ostatnému svetu a RKC...
Trepifajksl
Monika G
Dudko. Je třeba si uvědomit, že rozšiřováním této dnešní modernistické liberální katolické církve, bychom občanům těchto zemí jen ublížili.
Dudko
A je potrebné si uvedomiť, že Ježiš nezaložil pravoslávne národné cirkvi odtrhnuté od univerzálnej Cirkvi a pápeža. Komu vyhovuje tento stav kultúrno-politickej izolácie Rusov?
apredsasatoci
Je potrebné si uvedomit, že Boh si vyvolal Izrael. A práve tým najvyšším Izraela povedal Boží Syn: Vašim otcom je diabol!
Čím to je? Čím to je?