Bratia a sestry
Svätý Malachiáš(prorok)
Nedávaj vklady na vymyvanie mozgov lebo ty mirku z LA už máš úplne vyplachnutí a v tej tvojej hlave už nič neostalo a je všetko už len mŕtve a máš tam tak jedine piliny po skartovaní mozgu.