Clicks1.2K
adam90
1
Co KKK mówi o Pieczęci Boga Żywego? Co KKK mówi o Pieczęci Boga Żywego?Co KKK mówi o Pieczęci Boga Żywego?More
Co KKK mówi o Pieczęci Boga Żywego?

Co KKK mówi o Pieczęci Boga Żywego?Co KKK mówi o Pieczęci Boga Żywego?
abracham
Święcenia kapłańskie chrztu i bierzmowania. Te trzy Sakramenty wyciskają szczególne piętno na duszy, a znak ten nie może być zatarty nawet w piekle