Vdp Štefan Mordel: Otvorený list hovorcovi KBS na verejné vyhlásenie o nemožnosti uplatnenia výhrady svedomia

Vdp Štefan Mordel: Otvorený list hovorcovi KBS na verejné vyhlásenie o nemožnosti uplatnenia výhrady svedomia.

Dôstojný Pán Martin Kramara. Vaše verejné vyhlásenie o nemožnosti uplatnenia výhrady svedomia u veriacich katolíkov voči očkovaniu si vyžaduje aj verejnú odpoveď.
Vaše argumenty sú zavádzajúce; tvrdíte, že „výhradu vo svedomí si voči vakcinácii nemožno uplatniť, keďže vo svojej podstate nie je zlá.“ Tvrdíte, že očkovanie vo svojej podstate nie je zlé a preto človek si nemôže túto výhradu uplatniť tak, ako je to v prípade eutanázie a potratu. Rovnako spomínate aj prípad odmietania sv. prijímanie na ruku, že nie je možné uplatniť výhradu vo svedomí.

Tak sa prosím, pozrime na tieto skutočnosti trochu bližšie. Venujme sa najskôr očkovaniu; myslím si, že Vám predsa nemôže byť neznáme, že v tomto očkovaní sa nejedná o klasickú vakcínu v ktorej sa implantuje do ľudského tela buď bacil, alebo vírus, ktorý spôsobuje onemocnenie, aby si organizmus vytvoril protilátky. Pri týchto nových vakcínach sa jedná o čosi úplne nové, čiže do tela sa podáva DNA získaná z údov potratených detí a mRNA z iných tvorov. Čiže nepodáva sa do tela klasická vakcína, ale genetické sérum, ktoré pracuje na inom princípe, ako boli klasické vakcíny.

Už dvadsať deväť rokov trvá tento moment, čo Slovensko získalo independent

Už zažilo aj mesto Bardejov, ako v kostoloch útočia na kňazov

Nebudem zachádzať do detailov, pretože tie skutočnosti boli spracované viacerými odborníkmi z oblasti medicíny aj mikrobiológie. Ak však raz bola, hoci aj kedysi na začiatku, odobratá DNA z nenarodených detí, ktorým boli odobraté z jednotlivých orgánov bunkové línie a následne bol zničený ich život, vždy bude mať citlivý kresťan katolík pocit, že hoci dávno, kdesi na začiatku tejto tzv. vakcíny bol uskutočnený zločin zabitia nenarodeného dieťaťa a preto vždy bude sa pýtať na to, či to smie, alebo nesmie prijať. Tvrdiť, že na toto odmietanie si nemožno uplatniť výhradu vo svedomí, je veľmi povrchné a nezodpovedné.

Stanovisko o.z. SLOVENSKÍ KATOLÍCI proti vyhláseniu, že si nemožno uplatniť voči vakcinácii výhradu vo svedomí

Samotná etická komisia pripúšťa túto dilemu a preto bol daný súhlas na túto tzv. vakcínu len podmienečne, totižto, „ak nejestvuje nič lepšie na záchranu života“. A sú pritom jasné dôkazy, že jestvuje viac možnosti liečiť nákazu kovidom 19 a tak zachraňovať životy. Kto si však takúto výhradu neuplatňuje a stačí mu len súhlas cirkevnej vrchnosti, prosím. Nikto ho nechce súdiť. Ale Vy dôstojný pán Kramara súdite a odsudzujete ľudí a správate sa ako totalitný ideológ, ktorý ospravedlní všetko, aby dosiahol to, čo požaduje totalitná moc. Veľmi ma to mrzí, že sa tak zhadzujete a obhajujete neobhájiteľné.

List Vdp. Štefana Mordela Vdp. J. Vittekovi: Uvedomujete si, dôstojný pán, do akého zmätku a bolestivého duševného rozpoloženia uvádzate veriacich? Nič Vám nehovorí, že prekračujete dovolené hranice? Naozaj bolo také prísne nariadenia biskupov? Nehovorí sa v tomto nariadení, že ide o „dovolenie“ prijímať na ruku? Dovolenie predsa neznamená nariadenie. Nedokážete to rozlíšiť? Je to skutočne smutné

Dotknem sa aj druhej otázky, sv. prijímanie na ruku. Ak budete úprimný, potom musíte priznať, že sv. prijímanie na ruku bolo zavedené ako reakcia na pandémiu zo strachu pred prenášaním infekcie. Naozaj strach má veľké oči. A že sme prepadli takému hroznému strachu práve my kňazi, to nesvedčí o našej vernosti, ani hlbokej viere. Mnohí kňazi sa začali správať voči veriacim ako pandúri, ktorí musia „neposlušných“ prinútiť k poslušnosti; a tak ich aj bezohľadne nútia prijímať na ruku a neposlušných náležite pokorovať a diskriminovať. Keď počúvam mnohé žaloby veriacich, musím priznať, že mi je do plaču. To nieto nikoho, kto by sa týchto ľudí zastal? Ľudí, ktorí nechcú nič iné, iba praktizovať vieru, ako ju prijali od svojich otcov?

Mám už svoj vek. Pamätám si z detstva, ako sa správali veriaci, keď išiel pán farár ku chorému. Išiel oblečený v liturgickom odeve a mal na hrudi burzu s Eucharistiou. Ľudia nemali problém si kľaknúť na poli, alebo blatistej ceste, aby sa poklonili, lebo verili, že práve prechádza živý Kristus… Akú vieru ešte bude mať človek, keď kňazi bezohľadne nútia ľudí prijímať na ruku, akoby sa o nič nejednalo? Uvedomujete si toto všetko? Tzv. pandémia má ospravedlniť všetky abuzusy a najmä zničiť poslednú štipku eucharistickej úcty? Ako je to možné, že si počínate tak bohorovne a to, čo šírite, je naozaj mienka biskupov? Ako to, že ste sa ani len slovkom nezmienili o dokumente sv. Jána Pavla II. Redemptionis sacramentum, kde sa jednoznačne uvádza, že sa sv. prijímanie podáva po kľačiačky a do úst? Ďalšie spôsoby sú dovolenia buď biskupské, čiže po stojačky, alebo pápežské, na ruku.

Ale toto nikdy nebolo prikázané a nemôže byť nanucované; prvý spôsob zostáva právom veriaceho a nikto ho nemôže nútiť, aby prijímal ináč, ako ho k tomu viaže vlastné svedomie.

Napokon ešte jedna veľká bolesť. Rozdelenie a segregácia ľudí na očkovaných a neočkovaných. Svedomie mi hovorí, že tu nemožno mlčať, keď v mnohých kostoloch sa bráni nezaočkovaným ľuďom vstup do kostola a prístup ku sviatostiam. Tam, kde to kňazi robia a nútia veriacich takto konať, budú sa raz za toto pohoršenie, ktoré spôsobujú, zodpovedať pred Bohom. Vyhovárať sa len na poslušnosť neobstojí, pretože z poslušnosti nie je dovolené páchať násilie a krivdu na bezbranných.

Na záver Vám, dôstojný pán hovorca KBS, pripomínam, že by ste mali byť citlivejší a vnímavejší pri písaní Vašich statusov… A predovšetkým myslite na to, že by ste sa mali snažiť viac páčiť Bohu a viac rešpektovať jeho zákony, ako sa páčiť mocným tohto sveta.

S úctou Štefan Mordel
Dané v Kline 2. januára 2022
alianciazanedelu.sk/archiv/10656
dusan.podstavsky
...s veľkou úctou a vďakou, pokorou a prosbou, vyprosujem požehnanie pre p. Štefana Mordela. Pánu Bohu vďaka za takého človeka. Nie !!!, ale za takého, ako je p. Kramara,,,,/ snáď len preto, že iste zobudil mnohých./ Ale úprimne mu prajem, aby si čím- skôr uvedomil a s veľkou pokorou prijal vedomosť, že aj on bude stáť pred Božou spravodlivosťou.
Laďo Lengy
Je a vždy bude lebo je taký istý ako oni.
Laďo Lengy
Vdp. Štefan Mordel som rád že Vás Pán Boh dal tomuto svetu držte sa.Pochvaleny buď Ježiš Kristus.
Laďo Lengy
Kramár už dávno mal odstúpiť aj Zvolenský
Agent0
Na Slovensku vedu Církev PSYCHOPATI !!!! Na čele s biskupmi a KRAMAROM !!!

Keby sa pozreli do krajin okolo Slovenska ako sa slavia sv.omse v Českej republike , Polsku, ... ale to by museli byť ozajstnymi synmi SVETLA... ONI však uvrhuju Slovensko do duchovnej tmy...

V Česku chodia ludia na omse bez obmedzenia, na prijimanie do úst, na ruku, po klaciacky, v stoje, ... úplně svobodně!!!!
KDE JE …More
Na Slovensku vedu Církev PSYCHOPATI !!!! Na čele s biskupmi a KRAMAROM !!!

Keby sa pozreli do krajin okolo Slovenska ako sa slavia sv.omse v Českej republike , Polsku, ... ale to by museli byť ozajstnymi synmi SVETLA... ONI však uvrhuju Slovensko do duchovnej tmy...

V Česku chodia ludia na omse bez obmedzenia, na prijimanie do úst, na ruku, po klaciacky, v stoje, ... úplně svobodně!!!!
KDE JE TO KATOLICKÉ SLOVENSKO !!!
TO UŽ NEEXISTUJE !!!!

V ČR NEEXISTUJE SEGREGACI A NA OCKOVANYCH A NEOCKOVANYCH !!!
ale o Slovensku, ktore mám rád, ANO !!!
S lutostou musím povedat, že na Slovensku je fašistická církev...lebo segreguje ludi na hodných a nehodných byt na sv.omsi...ale Boh taky nie je...

A Bolo NAOZAJ TAK KATOLICKÉ????
A to este nie je prenasledovanie církvi...

HANBA ZBABELYM BISKUPOM A KNAZOM !!!

Modlime sa za nich !
Ale to nestačí!!!
KRICME NA NICH : "TAK UŽ DOST !!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
INAK SA NEPREBUDIA !!!!!
Peter(skala)
Napokon ešte jedna veľká bolesť. Rozdelenie a segregácia ľudí na očkovaných a neočkovaných. Svedomie mi hovorí, že tu nemožno mlčať, keď v mnohých kostoloch sa bráni nezaočkovaným ľuďom vstup do kostola a prístup ku sviatostiam. Tam, kde to kňazi robia a nútia veriacich takto konať, budú sa raz za toto pohoršenie, ktoré spôsobujú, zodpovedať pred Bohom. Vyhovárať sa len na poslušnosť neobstojí, …More
Napokon ešte jedna veľká bolesť. Rozdelenie a segregácia ľudí na očkovaných a neočkovaných. Svedomie mi hovorí, že tu nemožno mlčať, keď v mnohých kostoloch sa bráni nezaočkovaným ľuďom vstup do kostola a prístup ku sviatostiam. Tam, kde to kňazi robia a nútia veriacich takto konať, budú sa raz za toto pohoršenie, ktoré spôsobujú, zodpovedať pred Bohom. Vyhovárať sa len na poslušnosť neobstojí, pretože z poslušnosti nie je dovolené páchať násilie a krivdu na bezbranných.
😇🤗🙏

tak, tak...veru tak... toto by malo vyčitať svedomie Kramarovi
Peter(skala)
… a predovšetkým myslite na to, že by ste sa mali snažiť viac páčiť Bohu a viac rešpektovať jeho zákony, ako sa páčiť mocným tohto sveta.
🙏

...pridávam sa k o.Mordelovi s odkazom pre o.Kramaru
Hermenegild
Obrovská vďaka nás segregovaných veriacich vlastnými kňazmi Vám, otče, že ste sa nás zastali. Veď sa hovorí, kde je biskup, tam je Cirkev, ale na Slovensku sa rafinovaným spôsobom Cirkev rozháňa a likviduje, lebo ju spravujú iba nájomníci a keď sa blíži vlk, tak sa schovajú a na ovce pošlú psov.
Metod
Hermenegild, ak dovolíš, malá oprava, kde je Peter, tam je Církev!
Hermenegild
Ale zdola to platí pre pravé ruky Petrove.
Marieta Ria shares this
2481
Vdp. Štefan Mordel - otvorený list hovorcovi KBS, ohľadne jeho vyhlásenia o nemožnosti výhrady vo svedomí ku covid vakcínam
Marieta Ria
Súhlasím s každým Vašim slovom, duch. otče - vďaka Vám za obhajobu nás veriacich a PRAVDY, ktorá je nemenná!