CÓRKA MARYI
"Nie wolno wam ignorować tych proroctw. Gdy opowiecie się za nową, fałszywą wiarą, która wkrótce zostanie ogłoszona, to odrzucicie Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, i oddalicie się od Jego Miłosierdzia. Nigdy nie rezygnujcie ze swojego prawa do Życia Wiecznego z powodu kogokolwiek, kto próbuje was wciągnąć w herezję."