Biskup Novus Ordo na inauguracji loży masońskiej

Biskup Terni we Włoszech, Francesco Soddu, lat 62, 27 września pojawił się na inauguracji masońskiej loży w Terni, a nawet brał udział w ceremonii przecięcia wstęgi (na zdjęciu).

Wolnomularstwo nie może iść w parze z katolicyzmem, ponieważ członkowie lóż wyznają wiarę w "Architektka Wszechświata" i w związku z tym zaprzeczają oni Objawieniu, Wcieleniu i Opatrzności.

GrandeOriente.it opublikowało zdjęcia z uroczystości. Soddu usprawiedliwiał swoje zachowanie na stronie diecezjalnej, atakując krytyków i utrzymując, że dowody zostały "źle zrozumiane" oraz "źle zinterpretowane".

Zdaniem biskupa pominięto jego wypowiedź, w której stwierdza, że nie identyfikuje się ze światopoglądami innymi niż chrześcijaństwo, a jedynie pragnie "doświadczyć Ewangelii" w czasach Synodalności.

Już bardziej szczery w swej wypowiedzi był Wielki Mistrz Stefano Bisi. W wywiadzie udzielonym dla LaNuovaBq.it (4 października), odnosząc się do relacji pomiędzy Kościołem a wolnomularską sektą, Bisi podkreślił, że "czasy krucjat już przeminęły" [cokolwiek miałoby to znaczyć], i zacytował obłudną encyklikę Franciszka Fratelli tutti oraz jego wypowiedź o "Bycie Nadrzędnym", którą posłużył się, aby uniknąć uznania Trójcy Świętej.

Soddu nie grzeszy rozumem, choć posiada dyplom z "teologii pastoralnej".

#newsUyusmjapqk