csk.news
102

FSSP V Popretí: „Nie Sme Adresovaní“

Františkov aplikačný dokument proti Rímskemu Obradu „nehovorí priamo o bývalých spoločenstvách Ecclesia Dei, ako je Kňazské Bratstvo Sv. Petra, ktoré má vlastné právo,“ píše Bratstvo Svätého Petra na Fssp .com (18. December).

Vo vyhlásení sa uvádza, že členovia Bratstva zostávajú zaviazaní v ich „vernosti Petrovmu Nástupcovi“, ale aj „vernému zachovávaniu 'liturgických a disciplinárnych tradícií' Cirkvi v súlade s ustanoveniami Motu Proprio Ecclesia Dei. z 2. Júla 1988.“

Avšak "Petrov Nástupca" - ktorý odmieta tento titul - rozhodol, že toto Motu Proprio z roku 1988 je zrušené.

Okrem toho je Bratstvo závislé od biskupov, ktorí udeľujú Posvätné Stavy, ktorým to práve „zakázali“ v Rímskom Obrade.

#newsUurvobvemw