Clicks391
CÓRKA MARYI
1

JEZUS: Nawrócą się miliardy i po raz pierwszy rozpoznają Boga, Boga w Trójcy Jedynego

KSIĘGA PRAWDY

sobota, 16 listopada 2013 roku, godz. 22.17

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy przyjdę do świata z Moim Bożym Miłosierdziem, ludzie otrzymają szansę, by starać się o Moje Miłosierdzie, bo dla wielu będzie to pierwsza prawdziwa spowiedź, która stanie się ich udziałem.

Każdy, bez względu na to, kim jest, doświadczy tego wyjątkowego Mojego objawienia, pobłogosławionego władzą Mojego Ojca. Oświecenie Sumień przyniesie ze sobą wiele bólu, ponieważ smutek, jakiego doświadczą zagubione dusze, będzie tak wielki, że nie będą w stanie znieść tego wstrząsu. Wielu przepełnionych żalem osłabnie i upadnie. Jednak uświadomią sobie, jak bardzo ich dusza potrzebuje być najpierw oczyszczona, zanim będzie gotowa do wprowadzenia do Mojego wiecznego Raju. Ci ludzie będą wtedy wiedzieli, czego się od nich oczekuje, i przez jakiś czas po tym Wielkim Wydarzeniu będę cierpieli pokutę. Wielu ludzi będzie myślało, że im się to śni. Niektórzy pomyślą, że to koniec świata, ale tak nie będzie. Będzie to natomiast ostateczne Ostrzeżenie, które zostanie dane ludzkości, aby pomóc jej odkupić się przed Bogiem.

Nawrócą się miliardy i po raz pierwszy rozpoznają Boga, Boga w Trójcy Jedynego, i będą wdzięczni za to, że dany im został dowód na istnienie ich Stwórcy. Niektórzy po prostu skulą się i cofną przed Moim Światłem, które przyniesie im niesamowity ból, i ukryją się i odwrócą się plecami bez odrobiny wyrzutów sumienia w duszy. Oni odrzucą Moją Interwencję. Lecz pozostali będą się radować, gdy doświadczą Moich Promieni Miłosierdzia, bowiem te dusze będą tak bardzo wdzięczne, że doświadczyły Mojej Obecności, iż z łatwością będą przyciągane ku Mojemu Światłu, tęskniąc za Moją Obecnością, która będzie poza ich zasięgiem, ponieważ nie będzie to jeszcze czas otwarcia Bram do Mojego Nowego Raju. Tak więc będą oni wtedy musieli pokutować jako Moi uczniowie, za te dusze, które odrzuciły Moją miłosierną Dłoń.

Po tej Wielkiej Interwencji dokonanej przez Boga, aby dać ludzkości szansę na przygotowanie się do Mojego Powtórnego Przyjścia, na świecie będzie się zadawać wiele pytań. Niektórzy będą tak odmienieni w swoich duszach, że poświęcą wiele czasu, aby pomóc nawrócić się tym, których będą chcieli uratować przed oszustwem. Inni będą pełni skruchy i zajmie im trochę czasu, aby w pełni mogli zrozumieć znaczenie ofiarowania się Mnie i poświęcą wiele uwagi temu, by się ze Mną pojednać.

Wówczas wrogowie Boga będą zaprzeczali, że Ostrzeżenie w ogóle się wydarzyło, i będą oszukiwali miliony, aby uwierzyły, że było to wydarzenie kosmiczne, a całą planetę ogarnęło światło słoneczne i że było to unikalne zdarzenie spowodowane przez ruch Ziemi wokół własnej osi. Nic nie mogłoby bardziej odbiegać od prawdy. I gdy będą rozpowszechniali wszystkie te wyjaśnienia, zaprzeczą, że Bóg istnieje, i odciągną wielu ode Mnie. Niestety, wielu z nich nie powróci do Mnie, a ich dusze będą mogły zostać oczyszczone jedynie dzięki Interwencji Boga, gdy będzie On zmuszony karać Swoich wrogów w celu, by się opamiętali.

Bądźcie wdzięczni za te Łaski, bo bez tego Daru od Boga bardzo niewielu ludzi byłoby w stanie wejść przez Bramy Raju.

Wasz Jezus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…ja-boga-boga-w-trojcy-jedynego
fatherofloveandmercy.wordpress.com/…triune-god-for-the-first-time/

________________________________________________________________________

Orędzia o Ostrzeżeniu czyli Oświetleniu sumień

05.06.2011, 16:30 - Zderzą się dwie komety, Mój Krzyż pojawi się na czerwonym niebie

22.06.2011, 19:00 - JEZUS: Nie wracajcie po Ostrzeżeniu do waszych starych zwyczajów

08.06.2011, 16:45 - Przygotujcie swoje rodziny, że będą świadkami Mojego Krzyża na niebie

12.11.2011, 16:00 - JEZUS: Powitajcie zatem Dar czyśćca ofiarowany wam podczas Ostrzeżenia – podczas którego będziecie musieli zostać oczyszczeni – jako pokutę za swoje grzechy

09.01.2012, 08:10 - Po Światowej Spowiedzi przygotuję Swoje Powtórne Przyjście

25.03.2012, 15:30 - Nawet Ostrzeżenie nie nawróci wszystkich niewierzących

14.06.2012, 18:15 - Chociaż Ostrzeżenia nie należy się obawiać, to jednak spowoduje ono ból u osób, które nie będą w stanie łaski

09.07.2012, 23:00 - Wszyscy ludzie, który żyją na świecie zobaczą swoją duszę i dowiedzą się, wielu po raz pierwszy, że ją mają

03.12.2012, 19:05 - Wzywam ludzkość, aby przygotowała się na Moje Wielkie Miłosierdzie

09.12.2012, 19:00 - Ogień Ducha Świętego, będzie odczuwalny w sercach wszystkich

11.12.2012, 17:00 - Maryja Panna: On, tak pokorny, przyjdzie w chwale pełnej blasku, a Jego Wielkie Miłosierdzie zaleje ziemię

20.02.2013, 19:30 - To Wielkie Oświetlenie Sumienia nastąpi po tym, gdy Mój Święty Wikariusz opuści Rzym

01.04.2013, 17:22 - Bóg Ojciec: Ja, wasz Ukochany Ojciec, ustaliłem ostatecznie dzień Ostrzeżenia. Tylko Ja znam jego datę

06.04.2013, 17:00 - Zbliża się czas pojawienia komety, kiedy ludzie będą sądzić, że są to dwa słońca, o czym już wcześniej mówiłem

15.11.2013, 20:00 - JEZUS: Bliski jest czas, gdy nastąpi Ostrzeżenie

16.11.2013, 22:17 - JEZUS: Nawrócą się miliardy i po raz pierwszy rozpoznają Boga, Boga w Trójcy Jedynego

20.11.2013, 14:15 - Kiedy przychodzę, jako Król Miłosierdzia, żadna dusza nie będzie miała jakiejkolwiek wątpliwości co do tego, kim Ja Jestem i czym Ja Jestem

__________________________________________________________________
CÓRKA MARYI
"Bądźcie wdzięczni za te Łaski, bo bez tego Daru od Boga bardzo niewielu ludzi byłoby w stanie wejść przez Bramy Raju."