Ks. Jacek Bałemba SDB, Elementarz katolika, II wydanie poprawione i poszerzone

Kiedy dzisiaj – w czasach pomieszania powszechnego, które wtargnęły w sam środek Kościoła – szukamy skutecznego remedium, znajdziemy je bez trudu. Ujmując kwestię w najbardziej zwartym sformułowaniu: fundamentem porządkującym nasze życie jest sam Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, dający się nam poznać poprzez Objawienie zawarte w Piśmie świętym i Tradycji→, którego Urząd Nauczycielski Kościoła nieomylnie i niezmiennie nauczał, i przekazywał przez wieki. Oczywiście Objawienie to coś nieskończenie więcej niż przedmiot poznania rozumem i wiarą. Objawienie to, syntetycznie rzecz ujmując, Prawda i łaska, które przynosi Jezus Chrystus, wzywając wszystkich do nawrócenia i do przyjęcia daru zbawienia. Jego Słowo rozbrzmiewa na pierwszych kartach Elementarza… .

Kwestię Bożego Objawienia zawartego w Piśmie świętym i Tradycji przybliża nam Elementarz katolika. Artykuły w nim zamieszczone opisują także niektóre przejawy współczesnego zamętu w Kościele, zamętu, który niepokoi dzisiaj niejedno katolickie serce. Elementarz katolika diagnozuje, uczy, porządkuje, ukierunkowuje, umacnia. Treści w nim zawarte sytuują się w nurcie obrony wiary, stąd można zasadnie mówić o apologetycznym charakterze Elementarza… . Formuła nawiązuje do przystępnych opracowań apologetycznych św. Jana Bosko, wydawanych w trosce o dobro dusz, jako skuteczny środek zaradczy przeciw niebezpieczeństwu płynącemu z fałszywych doktryn.

Uważna lektura słowa wprowadzającego autorstwa ks. Leopolda Powierży CSMA będzie dla Czytelnika wybornym zarysowaniem współczesnego kontekstu, w jakim ukazuje się opracowanie i przypomnieniem o szerokiej perspektywie dwóch tysięcy lat istnienia Kościoła i niezawodnej katolickiej, pewnej i niezmiennej doktryny wiary.

Trzy działy Elementarza katolika to: artykuły tematyczne, modlitwy w języku polskim i łacińskim – wśród nich części stałe Mszy Świętej oraz podstawowe prawdy katechizmowe. W II wydaniu, poprawionym i poszerzonym, wzbogacona została część katechizmowa poprzez dodanie prawd dzisiaj często przemilczanych. Są to m.in.: cnoty kardynalne, najprzedniejsze dobre uczynki, uczynki miłosierne względem duszy, uczynki miłosierne względem ciała, 7 grzechów głównych, grzechy cudze, grzechy wołające o pomstę do nieba.

Elementarz katolika – zgodnie ze swoim tytułem – prowadzi nas do fundamentów naszej katolickiej wiary. Zawiera treści katolickie, bezpieczne, porządkujące i umacniające. Zapraszam do lektury!

Elementarz katolika będzie także pożytecznym darem dla innych osób, którym zaproponujemy jego katolickie treści!

Zamówienia można składać
w Wydawnictwie św. Tomasza z Akwinu:

tel. 601 519 847

mail: savoir@savoir-vivre.com.pl

.

Ks. Jacek Bałemba SDB, Elementarz katolika. Prawdy pożyteczne na czasy pomieszania powszechnego, Wydawnictwo św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 2014, wydanie II poprawione i poszerzone, ss. 88, ISBN 978-83-86535-60-6

Informacje także TUTAJ→

* * *

źródło: sacerdoshyacinthus.wordpress.com/…/ks-jacek-balemb…
.