Anieobecny
246

Antoni Macierewicz...

5 "Odpowiedzialność za ostateczne uporanie się z ciemną spuścizną komunizmu spada na nas, panie posłanki i panowie posłowie" - mówi marszałek senior Antoni Macierewicz. W "Rozmowie Niezależnej" "…
Anieobecny
Macierewicz: Wiele wskazuje na to, że Okrągły Stół i pierestrojka służyły budowie neosocjalizmu...
Chyba pamięć się poruszyła...
Bo przecież nie sumienie...
Anieobecny
Dziadek Antek chce walczyć z wiatrakiem, który sam zbudował...