Clicks836
adam90
3
O. Raniero Cantalamessa, OFMcap Kazanie podczas Liturgii Wielkiego Piątku. O. Raniero Cantalamessa, OFMcap Kazanie podczas Liturgii Wielkiego Piątku www.youtube.com/watchMore
O. Raniero Cantalamessa, OFMcap Kazanie podczas Liturgii Wielkiego Piątku.

O. Raniero Cantalamessa, OFMcap Kazanie podczas Liturgii Wielkiego Piątku
www.youtube.com/watch
waz2054
To jedno z najlepszych kazań jakie słyszałem w całym moim życiu. A na pewno najlepsze, jakie słyszałem z Watykanu. Dziękuję za jego przypomnienie.
KIRKOR
😇
KIRKOR
Piękne kazanie.