Dana22
Prosím,rozširujte a podpíšte túto petíciu:

www.citizengo.org/sk/el/179374-volna-nedela

Pri príležitosti 27. Medzinárodného dňa rodiny, ktorý sa koná 15. mája 2020, sa Fórum kresťanských inštitúcií (FKI) s podporou odbornej i laickej verejnosti obracia na najvyšších štátnych predstaviteľov, aby umožnili rešpektovanie voľnej nedele aj po koronakríze.
Signatári výzvy:
Fórum kresťanských inštitúcií…
More
Prosím,rozširujte a podpíšte túto petíciu:

www.citizengo.org/sk/el/179374-volna-nedela

Pri príležitosti 27. Medzinárodného dňa rodiny, ktorý sa koná 15. mája 2020, sa Fórum kresťanských inštitúcií (FKI) s podporou odbornej i laickej verejnosti obracia na najvyšších štátnych predstaviteľov, aby umožnili rešpektovanie voľnej nedele aj po koronakríze.
Signatári výzvy:
Fórum kresťanských inštitúcií, Tomáš Kuzár
Odborový zväz pracovníkov obchodu a cestovného ruchu, Jozef Zadňan

Asociácia za život a rodinu, Tomáš Kováčik
Átrium Dobrého pastiera, o.z., Katarína Brezová
Centrum pre rodinu - Nitra, RNDr. Július Jenis, PhD.
Centrum pre rodinu, Trenčín, Mgr. Gabriel Chromiak
CitizenGO Slovensko, Miriam Kuzárová
Človek pre človeka,n.o, Banikova Terezia
Dobrota pre Afriku, PhDr. Mgr. Mária Gáliková
Domka, Ján Holubčík
Donum vitae. o.z., Mia Lukáčová
eRko, Mgr. Juraj Králik
Evanjelická diakonia, Ján Gasper
Fórum pre verejné otázky, Pavol Kossey
Fórum života, Marcela Dobešová
Františkánsky svetský rád, Ing.Gazdík Jozef
FUGA, o.z., Ing.Oliver Saloň
Hnutie fokoláre - Jarmila Burková, Djuri Ramač
Hnutie kresťanských rodín na Slovensku, Vladimír Ďurikovič
Hnutie Svetlo-Život na Slovensku, Zdenko Králik
Horúci tím, Martin Mekel
Christin, o.z., Tomáš Kuzár
Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z., Patrik Daniška
Inštitút pre prácu, vzdelávanie a rodinu, o.z., JUDr. Martin Timcsák
Inštitút rodiny, Ing. Katarína Nováková
Katolícka jednota Slovenska, Mgr. Štefan Kopecký
Katolícke hnutie žien Slovenska, Mária Raučinová
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. , Roman Vitko
Klub mnohodetných rodín, Stanislav Trnovec
Koinonia Ján Krstiteľ - Vyšný Klátov, Milan Bednarik
Kolpingovo dielo na Slovensku, Zaťko Karol
Komunita Sant´Egidio, Slavomír Zrebný
Kresťanskodemokratická mládež Slovenska, Martin Truchlík
Liga pár páru v Slovenskej republike, Peter Košťál
Misia Máriina, Peter Kossey
Modlitby matiek, Jana Pajanová
Nezávislé kresťanské odbor Slovenska, Ľubica Černá
Občianske združenie Detská misia, Michal Fraňo
Občianske združenie Dobrota sv Alžbety, Kovácsová
Odborový zväz Nezávislých kresťanských odborov Slovenska KOVO - METAL, Milan Beregszászi
Priatelia Quo Vadis o.z., Monika Hricáková
Rodinné centrum Motýlik, Monika Halušková
S láskou k človeku, MUDr. Daško Jozef
S.k.a.s. ISTROPOLITAN, JUDr. Jozef Liday
Salt & Light, Bc. Laura Michalíková
Slovenská asociácia kresťanských rodín, Andrea Mikolášiková
Slovenská katolícka charita, Erich Hulman
Slovenská spoločnosť pre rodinu, Anna Záborská, čestná predsedníčka Terézia Lenczová
Slovenský orol, Jozef Gálik
SNE - Spoločenstvo novej evanjelizácie, Pavol Strežo
SNE - Spoločestvo novej evanjlizácie, Pavol Strežo
Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina, Mário Tomášik
Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Libuša Miháliková
Svetové hnutie matiek, MUDr. Anna Kováčová
Združenie katolíckych škôl Slovenska, Daniel Masarovič
Združenie kresťanských robotníkov a zamestnancov. Karol Dubovan
Združenie kresťanských seniorov Slovenska, Peter Mach
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, Eduard Filo
Združenie MÁRIINA DOBA, Alžbeta Vojtková
Istvano
Pokiaľ sa nespojí FKI v tejto veci s AZN, tak túto petíciu nepodpíšeme! FKI zdá sa je zase iba odnož KDH a jej intríg v politike. AZN už roky bojuje za uzákonenie voľnej nedele. Samozrejme, že to nemôže presadiť, lebo ju nepodporujú tí správni "vyvolení" kresťania, ktorí sa môžu nachádzať iba v KDH. Chvála Bohu, že národ u nás precitol a pochopil, že celé KDH nie je žiadna kresťanská strana, ale …More
Pokiaľ sa nespojí FKI v tejto veci s AZN, tak túto petíciu nepodpíšeme! FKI zdá sa je zase iba odnož KDH a jej intríg v politike. AZN už roky bojuje za uzákonenie voľnej nedele. Samozrejme, že to nemôže presadiť, lebo ju nepodporujú tí správni "vyvolení" kresťania, ktorí sa môžu nachádzať iba v KDH. Chvála Bohu, že národ u nás precitol a pochopil, že celé KDH nie je žiadna kresťanská strana, ale iba prostriedok na získanie moci pre tzv kresťanských "vyvolených" oligarchov. Neinformované babičky a deduškovia, ktorí boli držaní v omyle a mysleli si , že KDH je pokračovaním Hlinkovej politiky už pomaly vymierajú a mladší ich prekukli. Zdá sa, že adlátusi z KDH už vďaka Pánu Bohu nadobro skončili!