Clicks362
Stylita
19

Boží slovo na den 21.6. A.D. 2021

Ježíš řekl svým učedníkům: „Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť podle toho, jak soudíte, budete sami souzeni, a jakou mírou měříte, takovou se naměří vám. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve svém oku nepozoruješ? Nebo jak chceš říkat svému bratrovi: 'Dovol, ať ti vyndám z oka třísku', a sám máš ve svém oku trám! Pokrytče! Napřed vyndej ze svého oka trám, a teprve potom budeš dobře vidět, abys mohl vyndat třísku z oka svého bratra.“
Mt 7,1-5
Stylita
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/12_01.htm

1. čtení:
Čtení z první knihy Mojžíšovy.
Hospodin řekl Abrámovi: „Vyjdi ze své země, ze svého příbuzenstva a ze svého otcovského domu do země, kterou ti ukážu. Udělám z tebe veliký národ a požehnám ti, oslavím tvé jméno a budeš pramenem požehnání. Požehnám těm, kdo ti budou žehnat, a prokleji ty, kdo tě budou proklínat. V tobě budou …More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/12_01.htm

1. čtení:
Čtení z první knihy Mojžíšovy.
Hospodin řekl Abrámovi: „Vyjdi ze své země, ze svého příbuzenstva a ze svého otcovského domu do země, kterou ti ukážu. Udělám z tebe veliký národ a požehnám ti, oslavím tvé jméno a budeš pramenem požehnání. Požehnám těm, kdo ti budou žehnat, a prokleji ty, kdo tě budou proklínat. V tobě budou požehnána všechna pokolení země.“ Abrám se vydal na cestu, jak mu řekl Hospodin, a s ním šel i Lot. Když Abrám vyšel z Charánu, bylo mu sedmdesát pět let. Vzal s sebou svou ženu Sáraj, svého synovce Lota, všechen majetek, který měli, a všechnu čeleď, kterou získali v Charánu, a dali se na cestu do země Kanaán. Když přišli do země Kanaán, Abrám ji prošel až k posvátnému místu Sichemu, k doubravě More. Tehdy byli v zemi Kananejci. Hospodin se zjevil Abrámovi a řekl: „Tvému potomstvu dám tuto zemi!“ (Abrám) tam vystavěl oltář Hospodinu, který se mu zjevil. Odtamtud pak vytáhl do hor na východ od Betelu a postavil tam svůj stan mezi Betelem na západě a Hajem na východě. Vystavěl tam oltář Hospodinu a vzýval jeho jméno. Táhl pak dál po zastávkách na jih.
Gn 12,1-9

Žalm:
Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.

Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin,
blaze lidu, který si vyvolil za svůj majetek.
Z nebe shlíží Hospodin,
vidí všechny smrtelníky.

Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí,
nad těmi, kdo doufají v jeho milost,
aby jejich duše vyrval ze smrti,
aby jim život zachoval za hladu.

Naše duše vyhlíží Hospodina,
on sám je naše pomoc a štít.
Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství,
jak doufáme v tebe.
Zl 33

Evangelium:
Mt 7,1-5
Martina Bohumila Lutherová
Vyjdi ze své země, ze svého příbuzenstva a ze svého otcovského domu do země, kterou ti ukážu...."
Žel už plných 10 let jste měli na to- opustit řkc
jež je v jednotě se satanisty. Snad vám pomůže
toto:/Boží slovo pro vás nic neznamená/_

ČERNÁ MAGIE : JAK Z NÍ VEN /PRO LATINÍKY I NÓMÁKY/

Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí,
nad těmi, kdo doufají v jeho milost,
aby jejich duše vyrval …
More
Vyjdi ze své země, ze svého příbuzenstva a ze svého otcovského domu do země, kterou ti ukážu...."
Žel už plných 10 let jste měli na to- opustit řkc
jež je v jednotě se satanisty. Snad vám pomůže
toto:/Boží slovo pro vás nic neznamená/_

ČERNÁ MAGIE : JAK Z NÍ VEN /PRO LATINÍKY I NÓMÁKY/

Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí,
nad těmi, kdo doufají v jeho milost,
aby jejich duše vyrval ze smrti,
aby jim život zachoval za hladu
.
Stylita
vyjmi břevno ze svého oka a pak raď
Martina Bohumila Lutherová
Boží Slovo následuji a ty?
Stylita
Aplikovat Boží slovo k Abrahamovi o tom, že má vyjíti do zaslíbené země na výzvu k opuštění tajemného Těla Kristova není správné. To je tvé břevno, které ti dala do oka kázání protestantů a schizmatiků. Odstraň tento trám a věr v církev, kterou brány pekelné nepřemůžou.
U.S.C.A.E.
včera bolo o loďke a búrke a to musela byť nadprirodzená búrka resp. mimoprirodzená báli sa totiž skúsený rybári a ten zásah udivil aj ostatné posádky iných lodí keď sa to totiž číta pozorne tak tie tam sú môj súkromný výklad pospájaný je že loďka je Cirkev to ani nemusím dôležité sú tie iné loďky a osádky Boží Zásah v prospech RKC ich udiví natoľko keď nastane že ich to presvedčí o Jedinečnosti …More
včera bolo o loďke a búrke a to musela byť nadprirodzená búrka resp. mimoprirodzená báli sa totiž skúsený rybári a ten zásah udivil aj ostatné posádky iných lodí keď sa to totiž číta pozorne tak tie tam sú môj súkromný výklad pospájaný je že loďka je Cirkev to ani nemusím dôležité sú tie iné loďky a osádky Boží Zásah v prospech RKC ich udiví natoľko keď nastane že ich to presvedčí o Jedinečnosti RKC a bude "jedna loď"
Martina Bohumila Lutherová
Církev,kterou brány pekla nepřemohou je ta, která věří
v Tajemství ,ne v papežství:

CO JE TO TAJEMSTVÍ PRIČEŠTIE V PRAVOSLAVNÉ CÍRKVI
Papežství-přijalo r.397 plnou účast na úřadu :
Nejvyššího pohanského velekněze -
DLÓÓUHO JEŠTĚ ? KDY ZAPADNE VATIKÁN NA SMETIŠTĚ DĚJIN.?STAČILO!
U.S.C.A.E.
ty si Peter... 😊
Martina Bohumila Lutherová
ty jsi vrchní černý mág
U.S.C.A.E.
škoda že Biblia sa nescvrkáva podľa vašich predstáv vtedy by vám to fungovalo 😊
apredsasatoci
Cirkev pekelné brány nepremozu.
Ale to neznamená, že nepremohli Luthera & spol.
Pozor na tú pliagy!
U.S.C.A.E.
však tie brány pekelné sú heretici čiže luthera nie že premohli sám bol jednou z brán až takto
Martina Bohumila Lutherová
13 Ježíš řekl svým učedníkům: Srovnejte mne s někým a povězte mi, komu se podobám. 🤪Šimon Petr mu 🤪 řekl: Podobáš se spravedlivému andělovi. Matouš mu řekl: Podobáš se moudrému filozofovi. Tomáš mu řekl: Mistře, má ústa nemohou vyjádřit, komu se podobáš. Ježíš řekl: Nejsem tvůj mistr, neboť ty jsi pil z tryskajícího pramene, který jsem já sám odměřil a opojil ses. A vzal ho, poodešel a řekl …More
13 Ježíš řekl svým učedníkům: Srovnejte mne s někým a povězte mi, komu se podobám. 🤪Šimon Petr mu 🤪 řekl: Podobáš se spravedlivému andělovi. Matouš mu řekl: Podobáš se moudrému filozofovi. Tomáš mu řekl: Mistře, má ústa nemohou vyjádřit, komu se podobáš. Ježíš řekl: Nejsem tvůj mistr, neboť ty jsi pil z tryskajícího pramene, který jsem já sám odměřil a opojil ses. A vzal ho, poodešel a řekl mu tři slova. Když Tomáš přišel ke svým společníkům, ptali se ho: Co ti Ježíš řekl? Tomáš jim odpověděl: Když vám řeknu jedno ze slov, která mi pověděl, vezmete kameny a hodíte je po mě, oheň vyšlehne z těch kamenů a spálí vás. (Mk 8,27-29; Sk 2,13)
TOMÁŠOVO EVANGELIUM
Samson1
To bude s toho nekanockého evangelia. Lutherová přestaň prudit.
Martina Bohumila Lutherová
Jediný Natanael odhalil identitu Syna Božího:
Jan 1:49 B21
Rabbi!“ zvolal Natanael, „Ty jsi Boží Syn, ty jsi král Izraele!

p.s.a pokud to Petr řekla také, jen opakoval co už slyšel. 🤪 🥳
U.S.C.A.E.
odpoveď Boha Syna značí že to bolo kvalitatívne iné vyznanie a teda že diametrálne odlišné od zákonníka nathanaela Syn živého Boha v Petrových ústach je Tajomstvo zjavené Bohom Otcom o Synovi a Boží syn v Nathanaelových ústach je pocta Bohom vybratému človeku a Pán Ježiš odpovedal obom ale úplne odlišne každému jednému z nich

to je proste zlé svedomie čo nedá pokoj a musí sa dokola popierať evid…More
odpoveď Boha Syna značí že to bolo kvalitatívne iné vyznanie a teda že diametrálne odlišné od zákonníka nathanaela Syn živého Boha v Petrových ústach je Tajomstvo zjavené Bohom Otcom o Synovi a Boží syn v Nathanaelových ústach je pocta Bohom vybratému človeku a Pán Ježiš odpovedal obom ale úplne odlišne každému jednému z nich

to je proste zlé svedomie čo nedá pokoj a musí sa dokola popierať evidentný zmysel kto nemá pokoja musí to robiť lebo vie Pravdu a NECHCE JU PRIJAŤ

k tomu gnostickému hnoju čo má rúhavé meno evanjelium tomášovo sa škoda vyjadrovať
Martina Bohumila Lutherová
Stejně tak jako: odstup satane, nemáš na mysli věci Boží,ale lidské.
Martina Bohumila Lutherová
Natanael měl osobní zkušenost, že je Ježíš Syn Boží
vnímal jeho přítomnost pod fikovníkem.
U.S.C.A.E.
myslíte toho ktorý mal uštipačnú ba pohŕdavú poznámku na to že Ježiš je z nazareta? poctivý človek si všíma všetko bludár musí selektovať pod náporom pravdy sa mu to totiž zosype

a neprekrúcajte to Ježiš povedal Nathanelovi o tom že Nathanael bol pod figovníkom

jedno potvrdzuje ustanovenie Cirkvi na skale Pápežstva druhé zapovedáva Papolatriu dokonalé no od Boha môže byť iba Dokonalé