Clicks67
jamacor

Prelatens meddelande (12 augusti 2020)

Tron hjälper oss att upptäcka att det finns något gott i varje situation, även när vi lider. Msgr. Fernando Ocáriz tar upp den helige Paulus ord «vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda»

HERDABREV OCH MEDDELANDE 2020-08-12

Pamplona den 12 augusti 2020

Mina kära: Må Jesus vaka över mina barn!

De senaste månaderna, och särskilt sedan världshälsokrisen utbröt, har vi hört att ”allt kommer att gå bra”. När man säger så handlar det ibland om att man vill visa att man ser att en person har det svårt. Men det har även en djupare betydelse. Tänk på de ord som den helige Paulus sade och som den helige Josemaría kortade ner till skottbönen omnia in bonum: «Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda» (Rom 8:28).

Vi ser inte omedelbart att något är gott. Ibland förstår vi inte alls att något kan vara gott. Det faktum att vi vill vara nära Gud gör inte att vi inte blir trötta, förvirrade eller att vi lider. Men att vara nära Gud gör att vi kan se allting på ett annat sätt. Dessa dagar lider vi alla tillsammans med dem som bor i Libanon. Vi kan omvandla detta lidande till bön för dem som dött och för deras familjer, för så många andra personer och för att landet återhämtar sig.

Att verkligen säga omnia in bonum är en trosfråga. Allt beror på hur vi reagerar på denna tro och på hur hjärtat förvandlas, alltså vår kärlek till Gud och till andra, när vi själva lider eller ser andra lida. Med denna tro kan vi till och med bidra till att göra det goda på ett eller annat sätt.

Om vi därför märker att vår tro vacklar ibland, låt oss be med tilltro: Herre, gör min tro större (jfr Luk 17:5), och genom den större tron, gör kärleken större och genom den större kärleken, gör hoppet och glädjen större.

Med all min tillgivenhet välsignar jag er.

Er Fader

Libanon

Meddelanden från Fernando Ocariz

Prelatens brev

https://opusdei.org/sv-se/document/mensaje-prelado-opus-dei-12-agosto-2020/