Anton Čulen
51.2K

Už štrnásť kňazov podpísalo stanovisko o.z. SLOVENSKÍ KATOLÍCI proti vyhláseniu, že si nemožno uplatniť voči vakcinácii výhradu vo svedomí

Ak by toto stanovisko chcel ešte niekto podporiť svojím podpisom, nech nás kontaktuje na našom maily: info@slovenskikatolici.sk
Stanovisko o.z. SLOVENSKÍ KATOLÍCI proti vyhláseniu, že si nemožno uplatniť voči vakcinácii výhradu vo svedomí
Vážený dp. Martin Kramara, zdá sa, že nám obyčajným veriacim ľuďom neostáva v tomto vianočnom čase nič iné, len si povzdychnúť nad Vaším novým „vyhlásením“ (z TK 21. 12. 2021) o tom, že vakcinácia nie je a nemôže byť predmetom kontradikcie vo svedomí človeka. O čom je teda „právo na výhradu vo svedomí“, alebo nám unikla informácia, že sa už toto právo zrušilo?

Vy ste, ako nás o tom neustále presviedčate, odhodlaný tvrdohlavo kráčať v harmónii so sekulárnym svetom a stali ste sa „paušálnym hovorcom“ za svedomie všetkých katolíkov na Slovensku. Naďalej sa tvárite, že svedomie nie je viac „locus“, najskrytejšie miesto, jadro a svätyňa človeka, kde sa ozýva Boží hlas (porov. Gaudium et spes, 16)? Analogicky to potvrdzuje aj dogmatická konnštitúcia Lumen gentium, podľa ktorej má svedomie „privilegované postavenie“, ktoré má byť rešpektované s ohľadom na pravdu aj slobodu.

Morálne svedomie v človeku je z teologického pohľadu „darom Ducha Svätého“ (porov. Ján Pavol II. Eencyklika Dominum ert Vivicantem, č. 36). A Vy chcete tohto Ducha v človeku potrieť vlastnými vyhláseniami? Myslíme si, že po tomto popretí popriete aj samotného Boha v Troch Osobách a napokon aj sám seba. Sv. Pavol napísal v jednom zo svojich listov veľmi jasné slová: „Život kresťana s Kristom je ukrytý v Bohu.“ (Kol. 3, 3)

Zoznam signatárov si môžete pozrieť TU: alianciazanedelu.sk/archiv/10543
Peter(skala)
chcelo by to rozposlať do každej farnosti, kto môže, tak pošlite aspon do niektorých
TERRACOTTA
nie je to veľa, ale VĎAKA BOHU aj za tých štrnástich...
dalila
Bolo by dobré,keby sa to dalo priamo podpísať
Ivan Herda
14 ks oproti, neviem koľko, odhadujem asi 2000 na Slovensku, ako za arianizmu v minulosti,historia magistra vitae.
Anton Čulen
Pravda vždy nie je väčšina a väčšina vždy nemusí byť pravda. Nájde Syn človeka na zemi vieru až sa vráti?