Clicks18
vi.news

Lễ Angelus của Francis: Bức tranh đau khổ

Francis đã nói chuyện tại Quảng trường Thánh Peter gần như trống rỗng trong lễ Angelus ngày 2 tháng 8 của mình (hình ảnh từ buổi livestream của Vatican bên dưới).

Nhà báo người Đức Armin Schwibach đã viết trên Twitter rằng bây giờ Francis đang đối mặt với hậu quả. Người dùng Twitter "Bellfell" thêm vào: "Một bức tranh đau khổ".

Ngay từ đầu, Francis đã xa lánh người Công giáo và nịnh nọt những người [quyền lực] không quan tâm đến ông ta và Giáo hội, mà chỉ sử dụng ông ta cho mục đích của họ, nhưng một người ái kỷ dường như không hiểu điều này.

#newsKbyrxqrqwl