Clicks27
vi.news

Giáo phận Pháp hỗ trợ Tài chính cho Nhà thờ Hồi giáo

Giáo phận Tours đã quyên góp tiền cho việc xây dựng một nhà thờ Hồi giáo địa phương, LaNouvelleRepublique.fr (ngày 13 tháng 4) đưa tin.

Giám mục Vincent Jordy của Tours đã biện minh cho khoản quyên góp của mình vào ngày 15 tháng 4 với thực tế là trong chuyến thăm năm 1996 của John Paul II đến thành phố, những người Hồi giáo địa phương đã có khoản quyên góp tượng trưng mà giáo phận muốn đáp lại. Riposte-Catholique.fr cho biết thêm rằng vào năm 2015, Giáo phận Auch - nơi John Paul II chưa từng đến thăm - đã quyên góp 5000 € cho một nhà thờ Hồi giáo.

Năm 732, Charles Martel đã giành chiến thắng trong trận Tours nổi tiếng trước đội quân kỵ mã đông đảo của Abdul Rahman Al Ghafiqi, ngăn chặn một cuộc chinh phục của người Hồi giáo đối với Pháp. Ngày nay, thành phố Tours có 5 nhà thờ Hồi giáo có kha khá giáo dân, và 17 giáo xứ chủ yếu là quá tuổi.

#newsCnbhblqzhz

1
2