bratr
5418.9K
bratr
„Spěchejme milovat lidi, tak rychle odcházejí, /zůstanou po nich jen střevíce a hluchý telefon…“
Jan Twardowski
jan316316
ďakujem pekne Hoki.
Samson1
Hento ty píšeš stále jak člověk s nízkým IQ. Na manželství jsou vždy dva a problému lidí nerozumíš. Měla by jsi zanechat těch přiblblých komentářů. S církve musel odejít Jidáš a s Církve musí odejít Jidášové. Pane, my jsme opustili všechno a šli za Tebou. Třeba jsem hento učedník mučedník. 🙂 V písmě je hento psáno i toto: Nejde-li s tebou žena ruku v ruce, odetni ji od svého těla. Jinak ty máš …More
Hento ty píšeš stále jak člověk s nízkým IQ. Na manželství jsou vždy dva a problému lidí nerozumíš. Měla by jsi zanechat těch přiblblých komentářů. S církve musel odejít Jidáš a s Církve musí odejít Jidášové. Pane, my jsme opustili všechno a šli za Tebou. Třeba jsem hento učedník mučedník. 🙂 V písmě je hento psáno i toto: Nejde-li s tebou žena ruku v ruce, odetni ji od svého těla. Jinak ty máš na každého jen bič jazyka. Ty jednou budeš hodně trpět v očistci, pokud se do něj vůbec dostaneš. Jinak Bůh nerezignoval na své slovo. Otec je stále Vinař a každou ratolest čistí, aby nesla ovoce Ducha. Ratolest, která ovoce nenese odřezává, uschne, seberou a hodí do ohně, tam bude pláč a skřípění zubů. Kristus je tedy stále vinný kmen a my ratolesti. Co odřeže a nechá, nech na Bohu. Možná, že na kmeni vyrostla nějaká zednářská odnož Babylona, ale šmik musí udělat Otec. Ne henta. Ať Tě Pane chválí bratr slunce, neboť je den, září velikým světlem, neboť je Všemocný tvým odrazem. Amen Chvála stvoření sv. Františka z Assisi. Muže, který šel v moci Eliáše, kterého Kristus vyvolil být jeho rytířem a poslal obnovit rozpadající se Dům Boží. Církev. 👍
Samson1
Beno, pro to, jak slunce ovlivňuje život, jak to lidé chápali, tak jim to dávalo výsledek, že slunce je zdroj všeho. Dává teplo, světlo na kterém jsou závislé ostatní procesy biosyntézy, koloběhu vody na zemi, tepla, bez kterého je život nemožný atd. Někdo to povýšil na božstvo, ale sv. František řekl, bratr slunce, kterého stvořil Bůh a dal mu své zákony a poslání. Ať tě Pane chválí bratr …More
Beno, pro to, jak slunce ovlivňuje život, jak to lidé chápali, tak jim to dávalo výsledek, že slunce je zdroj všeho. Dává teplo, světlo na kterém jsou závislé ostatní procesy biosyntézy, koloběhu vody na zemi, tepla, bez kterého je život nemožný atd. Někdo to povýšil na božstvo, ale sv. František řekl, bratr slunce, kterého stvořil Bůh a dal mu své zákony a poslání. Ať tě Pane chválí bratr slunce. Amen.
aobubo
Satan je duchovní bytost, proto s tím nemohu co píšeš Beno souhlasit. Prolhaní jsme de facto všichni, někdo více, někdo méně, ale v jaké míře to ví jen Bůh. Vklady černé kočky, kousaví vlci, modla, špinavé ruce, feferonky, hlava v dýni přeci nejsou žádným důkazem o něčí ďábelskosti kvůli tomu, že se někdo projevuje jako člověk, to bychom se pak nijak nemohli projevovat. Evangelium neponižu…More
Satan je duchovní bytost, proto s tím nemohu co píšeš Beno souhlasit. Prolhaní jsme de facto všichni, někdo více, někdo méně, ale v jaké míře to ví jen Bůh. Vklady černé kočky, kousaví vlci, modla, špinavé ruce, feferonky, hlava v dýni přeci nejsou žádným důkazem o něčí ďábelskosti kvůli tomu, že se někdo projevuje jako člověk, to bychom se pak nijak nemohli projevovat. Evangelium neponižuje člověka, netvrdí mu že je nízce lidský, takto to přeci není. Evangelium pozvedá nás ztrápené životem a hříchem k nebesům, dává nám naději a obrovskou sílu se vzepřít pánu tohoto světa být svobodný. Nejde o to si na někoho zasednout a donekonečna na někoho ukazovat prstem. Evangelium je také o podání ruky jak ke smíru, tak i ku pomoci. Proto považuji za moudré se zdržet jakýchkoli odsudků.
aobubo
Hoki není satan
snakee
nejhorší srážka je s blbem
aobubo
Tím, že někdo trpí neznamená, že je větší hříšník a ten kdo byl ušetřen utrpení není lepší než druzí.
aobubo
Teď opravdu Cssk plácáš.
11 more comments from aobubo
aobubo
O tom nerozhoduješ ty Cssk.
aobubo
Duše má velebí Pána
a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli,
že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení,
že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný. Svaté jest jeho jméno
a milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
Prokázal sílu svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně;
vladaře svrhl s …
More
Duše má velebí Pána
a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli,
že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení,
že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný. Svaté jest jeho jméno
a milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
Prokázal sílu svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně;
vladaře svrhl s trůnu a ponížené povýšil,
hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal pryč s prázdnou.
Ujal se svého služebníka Izraele, pamětliv svého milosrdenství,
jež slíbil našim otcům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
aobubo
Já přeci mohu věřit Bohu že mě spasí, mám tu naději. A jestli mám i jistotu, tak to právě kvůli Bohu, protože On je má jistota. Vždyť Evangelium je dobrá zpráva, nebo snad Kristus lže? Samozřejmě že nelže.
aobubo
Evangelium má přeci primát.
aobubo
Ale to je úplně o něčem jiném, ne? Přeci zde nemluvíme o tom, že máme onen veliký dar jistého vytrvání až do konce.
aobubo
Žalm 55, 17 A já volám k Bohu, Hospodin mě spasí.
Izajáš 33, 22 Hospodin je náš soudce, Hospodin je náš zákonodárce, Hospodin je náš král, on nás spasí.

Řekl bych, že žalmista s Izajášem měli jistotu ve spasení skrze víru.
aobubo
Písmo mluví o pošetilých a prozíravých pannách, družkách. Ty pošetilé moc dobře věděly, že se jim něčeho nedostává, prostě chybí něco, bez čehož si netroufly jít k ženichovi, pak tedy pochybuji, že v onen moment ony panny měly jistotu spasení. Nicméně poté co si nakoupily olej, by mohly mít pocit, že mohou být spaseni, to by asi bylo možné.
Myslím si, že katolická církev neučí, že by katolík nemo…More
Písmo mluví o pošetilých a prozíravých pannách, družkách. Ty pošetilé moc dobře věděly, že se jim něčeho nedostává, prostě chybí něco, bez čehož si netroufly jít k ženichovi, pak tedy pochybuji, že v onen moment ony panny měly jistotu spasení. Nicméně poté co si nakoupily olej, by mohly mít pocit, že mohou být spaseni, to by asi bylo možné.
Myslím si, že katolická církev neučí, že by katolík nemohl mít jistotu svého spasení. Víceméně můžeme říci, že máme naději spasení, pracujeme na spasení, tak nějak podobně jako prozíravé panny, moudré panny.
Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu. (Mt 25,13)
aobubo
Čtení z knihy Moudrosti.
Kromě tebe není boha, který by se o všechno staral, nemusíš dokazovat, že soudíš spravedlivě.
Neboť tvá moc je základ spravedlnosti a to, žes pánem, činí tě shovívavým ke každému. Vždyť sílu ukazuješ jen tomu, kdo nevěří v tvou svrchovanou moc, a trestáš vzdor těch, kdo ji znají.
'Ty však, který vládneš silou, v mírnosti soudíš a nás vedeš se vší šetrností, neboť kdykoli …More
Čtení z knihy Moudrosti.
Kromě tebe není boha, který by se o všechno staral, nemusíš dokazovat, že soudíš spravedlivě.
Neboť tvá moc je základ spravedlnosti a to, žes pánem, činí tě shovívavým ke každému. Vždyť sílu ukazuješ jen tomu, kdo nevěří v tvou svrchovanou moc, a trestáš vzdor těch, kdo ji znají.
'Ty však, který vládneš silou, v mírnosti soudíš a nás vedeš se vší šetrností, neboť kdykoli chceš, máš moc vždycky v ruce. Takovým jednáním jsi poučoval svůj lid, že spravedlivý musí být lidumilný.
Svým synům poskytuješ radostnou naději, že po hříchu dáváš příležitost k lítosti.
aobubo
Ty ale nectíš Krista, ale svou obludnou představu.
aobubo
Beno co ty máš za mindrák, že se každý den do někoho navážíš.
aobubo
Co je na tom co psal kdysi Stylita rouhavého? Rouhání spočívá jaksi v něčem jiném.