Barbarin
Ty se nemodlíš, Hoki-hooki. Nelži.
Kallistratos
Modlil jsem se, a byl mi dán rozum, prosil jsem, a ducha moudrosti v úděl jsem přijal. Jí jsem dal přednost před žezly a trůny a bohatství ve srovnání s ní jsem pokládal za nic... Miloval jsem ji nad zdraví a krásu, chtěl jsem ji mít raději než denní světlo, poněvadž nehasne její záře. Spolu s ní se mi dostalo všeho dobra a skrze ni nespočetného bohatství. (Mdr 7,7-11)

Zdraví, krása, bohatství, …More
Modlil jsem se, a byl mi dán rozum, prosil jsem, a ducha moudrosti v úděl jsem přijal. Jí jsem dal přednost před žezly a trůny a bohatství ve srovnání s ní jsem pokládal za nic... Miloval jsem ji nad zdraví a krásu, chtěl jsem ji mít raději než denní světlo, poněvadž nehasne její záře. Spolu s ní se mi dostalo všeho dobra a skrze ni nespočetného bohatství. (Mdr 7,7-11)

Zdraví, krása, bohatství, moc. To jsou dnes velmi ceněné a vyhledávané hodnoty. Pro někoho dokonce hodnoty nejvyšší, absolutní, pro jejichž dosažení je ochoten vynaložit mnoho prostředků a úsilí. Někdy jimi společnost měří kvalitu a hodnotu života samotného. Autor biblické Knihy Moudrosti (viz citát výše) tyto hodnoty nekritizuje, poukazuje nicméně na něco nesrovnatelně cennějšího – moudrost pocházející od Boha. Jí dává přednost přede vším ostatním, jí si vyprošuje.

Moudrost není to samé co inteligence. Inteligenci i jiné své schopnosti můžeme použít dobře, ale i špatně. Čím nadanější je člověk, který své schopnosti zneužívá, tím je nebezpečnější a jeho jednání může mít škodlivější důsledky. Moudrost je oproti tomu schopnost rozpoznat dobro od zla a nalézt správnou cestu i ve složitých a spletitých životních situacích. Cestu přinášející dobro a pokoj, cestu vedoucí k plnosti života, k Bohu.

Moudrost je z principu nezištná a nevypočítavá. Nenajdeš ji, když budeš přemýšlet, jestli se to vyplatí. Nemůžeš ji hledat ani kvůli tomu, aby ti to zisk a výhody přineslo později. Moudrost přináší prospěch, ale jen těm, kdo ji hledají pro ni samou, z lásky k dobru, pro čirou radost z nalezení správné cesty. Podobně to platí pro spoustu dalších věcí. Pokud běháš, abys zhubnul, nepovede se ti to, rozhodně ne dlouhodobě, protože u toho nevydržíš. Oblíbíš-li si běh a budeš běhat pro radost z něj, zhubnutí přijde samo jako bonus.

Pokud se modlíš, abys od Boha něco získal,
nezakusíš, co to je modlitba a nebude to fungovat.
Naopak pokud toužíš být s Bohem,
protože to je nejlepší a nejdůležitější v našem životě,
získáš mnohem víc, než by tě kdy napadlo prosit...

ZDROJ: vira.cz/…a-tydne/chytrost-neni-moudrost
Kallistratos
Děkuji Čestmíre, voly ale dělají tací sami ze sebe. Zcela svobodně a ještě se tím chlubí. Dobrou.😊
3 more comments from Kallistratos
Kallistratos
To je zvláštní, že tolika registracím vadím, že?😊 Nevím kolika lidem, ale tipují tak 1.5 - 3.0 😁 Tak se netrap, že tu stále jsem a napiš něco smysluplného i bez mé asistence. A neříkej že téma chybí. Téma modlitby je krásné téma...❤️
Kallistratos
Milá registrace Barbarin, Segal, Čestmír.... ano, každý to už ví co píšeš tak sveřepě a opakovaně, každý přece také ví, že nejsi jen Barbarin a spol. Každý přece ví, že jsem byl Hoki, stejně jako bratr atd. naprosto se za to nestydím. Každý také ví, že své komentáře dodatečně promazáváš. Možná je to zvláštní druh jednání, které tady uplatňoval jistý člověk a možná jen chceš poškozovat toto …More
Milá registrace Barbarin, Segal, Čestmír.... ano, každý to už ví co píšeš tak sveřepě a opakovaně, každý přece také ví, že nejsi jen Barbarin a spol. Každý přece ví, že jsem byl Hoki, stejně jako bratr atd. naprosto se za to nestydím. Každý také ví, že své komentáře dodatečně promazáváš. Možná je to zvláštní druh jednání, které tady uplatňoval jistý člověk a možná jen chceš poškozovat toto vlákno s modlitbou. Není to přece nic nového. Protikřesťanské jednání zde na Glorii není neobvyklé. V každém případě ti jako člověku přeji pokoj a více strukturovanější a moudřejší komentáře. 😊
Kallistratos
bratr1
2. úno 2014
🙏
Bože, ty jsi stvořil lidský rod a neustále jej chráníš,
tys utvořil člověka ke svému obrazu
a milostí křtu jsi ho obdivuhodně obnovil.
Pohlédni na mne, tvého služebníka
a smiluj se nad mými prosbami.
Vlož do mého srdce odlesk tvé slávy,
abych byl zbaven veškeré hrůzy, úzkosti a strachu,
aby se má mysl a duše uklidnily
a já tě mohl v jednotě se svými bratry a sestrami
chváli…
More
bratr1
2. úno 2014
🙏
Bože, ty jsi stvořil lidský rod a neustále jej chráníš,
tys utvořil člověka ke svému obrazu
a milostí křtu jsi ho obdivuhodně obnovil.
Pohlédni na mne, tvého služebníka
a smiluj se nad mými prosbami.
Vlož do mého srdce odlesk tvé slávy,
abych byl zbaven veškeré hrůzy, úzkosti a strachu,
aby se má mysl a duše uklidnily
a já tě mohl v jednotě se svými bratry a sestrami
chválit ve tvé církvi.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Deus, humáni géneris cónditor et defénsor,
qui hóminem ad ímáginem tuam formásti
et Baptísmatis grátia mirabílius recreásti,
réspice super mé, fámulum tuum,
et supplicatiónibus meis propitiáre.
Oriátur, quseso, in corde meo splendor glóriae tuae
ut, omni terróre, metu ac timóre subláto,
mente et ánimo serénus
una cum frátribus in Ecclésia tua
té collaudáre váleam.
Per Christum Dominum nostrum. Amen.

Bože, původce všeho dobra a veškerého milosrdenství,
tvůj Syn za nás trpěl na dřevě kříže,
abys od nás zapudil moc nepřítele.
Pohlédni milostivě na mou pokoru a na mou bolest
a když jsi ze mne při křtu učinil nového člověka,
také nyní mne, prosím, naplň milostí svého požehnání
a přemož útoky Zlého.
Skze Krista, našeho Pána. Amen
.
Deus, omnium misericordiárum et totíus bonitátis áuctor,
qui pro nobis Fílium tuum crucis patíbulum subíre voluísti,
ut inimíci a nobis expélleres potestátem,
humilitátem meam ac dolórem propítius intuére,
ac praesta, quaeso, ut, quem in fonte Baptísmatis innovásti,
Malígni incúrsu devícto,
grátia tuae benedictiónis ímpleas.
Per Christum Dominum nostrum. Amen.


Pod ochranu tvou se utíkáme
svatá Boží rodičko
neodmítej naše prosby v našich potřebách
ale ode všeho nebezpečí
vysvoboď nás vždycky
Panno slavná a požehnaná!
Paní naše a prostřednice naše,
orodovnice naše,
u Syna nám smilování vypros,
k Synu svému nás doprovoď,
Synu svému nás doporuč

Sub tuum praesidium confugimus,
sancta Dei Genitrix.
Nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus,
sed a periculis cunctis
libera nos semper,
Virgo gloriosa et benedicta.


Svatý Michaeli, archanděli,
braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým.
Kníže nebeského vojska,
svrhni božskou mocí do pekelné propasti
satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší.
Amen.

Sancte Michael Archángele, defénde nos in proélio;
contra nequítiam et insídias diáboli esto prsesídium.
Imperet illi Deus, súpplices deprecámur,
tuque, Prínceps miliiae caeléstis,
Sátanam aliósque spiritus malígnos,
qui ad perditiónem animárum pervagántur in mundo,
divína virtúte in inférnum detrúde. Amen.
🙏😍
Segal
Kalisráte, my bychom byli také rádi, kdyby to bylo skutečně natrvalo. 👿👹👺💀☠️👻👽👾💩©®
Kallistratos
Barbarin? To je ten pisatel co vkládá komentáře a po několika měsících si je zase maže? Ale koneckonců proč ne, nezdá se, že by měly mít trvalejší hodnotu. Pěkný den přeji.🙏
Barbarin
Hoki-hooki, lháři skončí v ohnivém jezeře!
Barbarin
Ostrik
12. říj 2014

Modlitba

A ještě něco!
Modlitba sama o sobě žádný skvost není.

Skvost
je něco jiného.
Pokora, se kterou si člověk uvědomí, jak je ubohý.

Ty si to nikdy neuvědomíš, protože sám sebe ceníš velmi vysoko. Namlouváš si, že jsi skvost. Nejsi. Jsi lhář a tlučhuba. Člověk, který pravidelně veřejně vyhlašuje nějaké sliby a ujištění, aby posléze celou veřejnost ujistil v tom, že je …
More
Ostrik
12. říj 2014

Modlitba

A ještě něco!
Modlitba sama o sobě žádný skvost není.

Skvost
je něco jiného.
Pokora, se kterou si člověk uvědomí, jak je ubohý.

Ty si to nikdy neuvědomíš, protože sám sebe ceníš velmi vysoko. Namlouváš si, že jsi skvost. Nejsi. Jsi lhář a tlučhuba. Člověk, který pravidelně veřejně vyhlašuje nějaké sliby a ujištění, aby posléze celou veřejnost ujistil v tom, že je nikdy nesplní.
Takže si to přeber, šmudlo. :)))


Patologickỷ lhář má méně šedé hmoty mozku. Nic nechápe.
Kallistratos
Jako miros, což byla má úvodní registrace jsem vložil toto zřejmě před 8 lety. Je to opět ale vytrháno z kontextu a nejsem si jistý přesně obsahem, ale věřím, že kdo takto pečlivě sleduje druhého, tak má přehled. :) a jistou závislost :))

Bůh je svrchovaný vládce, který má pravomoc - učinit, ale i ukončit. Naše starost to ale není. V Jeho rukou je čas a jeho trvání. ON je nad časem. Jenže nás …More
Jako miros, což byla má úvodní registrace jsem vložil toto zřejmě před 8 lety. Je to opět ale vytrháno z kontextu a nejsem si jistý přesně obsahem, ale věřím, že kdo takto pečlivě sleduje druhého, tak má přehled. :) a jistou závislost :))

Bůh je svrchovaný vládce, který má pravomoc - učinit, ale i ukončit. Naše starost to ale není. V Jeho rukou je čas a jeho trvání. ON je nad časem. Jenže nás to nemusí vůbec trápit, pojem věčnosti má své relativní omezení, kterému nerozumíme, protože se pohybuje opět v časových a tedy omezených souřadnicích. Vše přetrvá a překoná LÁSKA a to by nás mělo motivovat a inspirovat. Že jsou tresty, bolest, smíření, odpuštění, ale i zatracení je jasné.... Ale některé věci nejsou naší starostí :)
-----------------------------------------------------------
Barbarin
před 5 hodinami

miros— 24.8.2011 23:09:06:
Peklo bude jednou zničeno samotným Bohem, trápení není věčné...
miros— 24.8.2011 23:26:17:
Duše je totiž smrtelná, Bůh ji může ukončit žití, zničit, uvést v neexistenci
Svätý Malachiáš(prorok)
Taky blud aj s tvojho minulého nicku,ktorý uvadzaš je neskutočný obrovský a píšeš totálne žvasty. 😇
Nevieš potom čo znamená skutočné peklo a síce ty ani naňho neveríš lebo si myslíš,že je niekde v inej horizontálnej dimenzií alebo galaxii. Vidno,že nepoznáš svätcov a ty jasne hovoria,že je hlboko pod našou zemou. Takže tvoje bájky sú úplne k ničomu. 😇
Peklo je skutočné veľké a trvá večné.
Kallistratos
To je v pořádku závorkový proroku, máš právo si myslet, že je peklo v roztavené části hmoty a nebo že je něco blud. Metaforám zřejmě nerozumíš a je mi jedno kde to je, jen ti přeji, ať tam se svým jazykem neskončíš. 😊Bůh ví sám nejlépe, kde je peklo.... Mimochodem, pokud chceš znát limity hmoty a naší představivosti, přečti si něco o neutrinech.... A nyní jen pěkný den a rozvíjej to dobré...😉
Svätý Malachiáš(prorok)
13Vejděte těsnou branou. Neboť prostorná je brána a široká cesta, která vede k záhubě, a mnoho je těch, kdo tamtudy vcházejí. 14Jak těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málo je těch, kdo ji najdou! Mt 7:13-14 😇
Barbarin
miros— 24.8.2011 23:09:06:
Peklo bude jednou zničeno samotným Bohem, trápení není věčné...
miros— 24.8.2011 23:26:17:
Duše je totiž smrtelná, Bůh ji může ukončit žití, zničit, uvést v neexistenci
Kallistratos
Opět tady vidím "sektářské" jednání reg. Barbarin, která koketuje s mým komentářem. Takže vložím opět svůj CELÝ komentář, který se úzce váže k danému vláknu a tedy slovu na den....
------------------------------
Kallistratos
před 9 hodinami
Boží slovo na den 8.9. A.D. 2019
Evangelium ukazuje, že člověk nemá být lehkomyslný spekulant s vírou, ale člověk, který je opřen o prozíravost a logiku. Je …More
Opět tady vidím "sektářské" jednání reg. Barbarin, která koketuje s mým komentářem. Takže vložím opět svůj CELÝ komentář, který se úzce váže k danému vláknu a tedy slovu na den....
------------------------------
Kallistratos
před 9 hodinami
Boží slovo na den 8.9. A.D. 2019
Evangelium ukazuje, že člověk nemá být lehkomyslný spekulant s vírou, ale člověk, který je opřen o prozíravost a logiku. Je tu příklad stavitele i krále a velká míra odpovědnosti... Křesťan nemá být kecálek, který uvěří kdečemu a nebo pocitový křesťan a nebo ten, který lehkověrně spoléhá co mu Bůh nadělí... Ne, Bůh žádá racionální rozhodnutí, odvahu pramenící z pochopení stavu věcí a také respekt k Desateru, kde je Bůh na 1 místě. V tom je Ježíš radikální, radikálně miluje a velká Láska má vždy své nároky...
Svätý Malachiáš(prorok)
V Svätom Bohu čiže Svätá Trojica sú 3 osoby a to nebeský Otec všemohúci ( Jahve ), syn živého Boha Otca je Ježiš Kristus ( Bohočlovek ) a potom je Duch Svätý. 😇
Keď nepoznáš také veci tak to je veľmi čudné.
Kallistratos
Prosím když už, tak uveřejnit komplet můj komentář milá Bohumilo potažmo Theo ... Buď dobré mysli :) (dodatečně dopisuji - zbytečně si odmazáváš své komentáře, příště si rozmysli pomluvy a sprosťárny...)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Kallistratos
21. úno
Myslím, že k některým komentářům zmiňované Bohumily se hodí můj včerejš…More
Prosím když už, tak uveřejnit komplet můj komentář milá Bohumilo potažmo Theo ... Buď dobré mysli :) (dodatečně dopisuji - zbytečně si odmazáváš své komentáře, příště si rozmysli pomluvy a sprosťárny...)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Kallistratos
21. úno
Myslím, že k některým komentářům zmiňované Bohumily se hodí můj včerejší komentář a citát abbého Poimena:
Kallistratos včera
Spasení
Abba Poimen řekl ještě jednu významnou věc: „Nikým nepohrdej, nikoho neposuzuj a nepomlouvej, a Bůh ti dá odpočinek. A tvůj život v kelle bude klidný.“
Takovou radu dal Abba kolegovi mnichovi jež ho žádal o radu, protože se choval poněkud podivně ve vztahu k druhým a příliš a rád soudil. Měl ve své kelle - pouštním příbytku poněkud zmatek a především i ve své hlavě... Rada není vůbec o nezájmu a ignoraci druhých, ale o vyzdvižení toho podstatného co k růstu duše potřebuje a tedy o VLASTNÍ pokoře, VLASTNÍ snaze poznat své slabosti a chyby. Zatěžovat se případnými chybami druhých a nebo jejich cestami a posuzovat je, bývá někdy zavádějící postoj. Vyhnout se tomu, znamená růst, nevyhnout znamená prožívat neklid a duchovně krnět. Proto tak prozíravě Abba Poimen radil, a myslím, že to má nepochybně přesah i k čtenářům tohoto portálu Gloria :) Krásný den!
„Nikým nepohrdej, nikoho neposuzuj a nepomlouvej, a Bůh ti dá odpočinek. A tvůj život v kelle bude klidný.“
Kallistratos
My trpaslíci jsme od přírody sprinteři!
Kallistratos
Kallistratos
A možná bych rád vložil ještě jednu věc : theconversation.com/christian-faith…

A závěr:
....So, instead of dwelling on God’s wrath, we need to understand God’s kindness and mercy. And that, in times of crises and distress, it is kindness and mercy that require us to reach out to those who need comfort and assistance.

Vkládám to především kvůli tomu, že se i zde na GTV často řeší, když někde …
More
A možná bych rád vložil ještě jednu věc : theconversation.com/christian-faith…

A závěr:
....So, instead of dwelling on God’s wrath, we need to understand God’s kindness and mercy. And that, in times of crises and distress, it is kindness and mercy that require us to reach out to those who need comfort and assistance.

Vkládám to především kvůli tomu, že se i zde na GTV často řeší, když někde foukne vítr, vzedme se moře na druhém konci světa a nebo spadne fošna v Assisi či je regionální sucho a nebo povodeň... Odpovídat přímočaře a nebo černo-bíle není na místě... Věci bývají složitější... Pěkný den!
2 more comments from Kallistratos
Kallistratos
Je potřeba skutečně rozlišovat. Já samozřejmě vnímám, že velká tragedie je, když někdo zmarní svůj čas a nebo život. Multinick tady funguje a nekonečně trolí. A k tomu se váže i úroveň diskuzní nemravnosti. Je to zjevné a není k tomu třeba ani Hercule Poirot a jeho šedé buňky :) Další tragedií je, když tento člověk toto dělá se záměrem a promyšleně s touhou škodit. Ale volba, svobodná volba …More
Je potřeba skutečně rozlišovat. Já samozřejmě vnímám, že velká tragedie je, když někdo zmarní svůj čas a nebo život. Multinick tady funguje a nekonečně trolí. A k tomu se váže i úroveň diskuzní nemravnosti. Je to zjevné a není k tomu třeba ani Hercule Poirot a jeho šedé buňky :) Další tragedií je, když tento člověk toto dělá se záměrem a promyšleně s touhou škodit. Ale volba, svobodná volba takového.... Jednoho dne možná pochopí.
-------------------------------
Barbarin
před 46 minutami
Příběh notorického lháře je tragédií člověka, který svůj život utratí pomlouváním bližních. Že na bližních kritizuje, co sám dělá, je tu všeobecně známo. Multinickař není hoden důvěry.
Zedad
2019-08-16

Kallistratos všemu rozumíš a všechno znáš a víš, co se ti tu na GTV nelíbí. Proč děláš to samé, to co se ti nejvíc nelíbí?
Kallistratos
Ještě bych vložil dva komentáře co byli za sebou pod vkladem Libora Halíka o tom, že se babička Antikrista narodila v roce 1896 29.9.1896 narozena babička Antikrista. Upřímně řečeno, nevím, zda se mám smát, protože pokud zdejší diskutující pamatují na vklady @magdach a potažmo @PetraB tak je asi obtížné úplně věřit v hodnověrnost zpráv a informací v nich obsažených. Koneckonců, mnoho z …More
Ještě bych vložil dva komentáře co byli za sebou pod vkladem Libora Halíka o tom, že se babička Antikrista narodila v roce 1896 29.9.1896 narozena babička Antikrista. Upřímně řečeno, nevím, zda se mám smát, protože pokud zdejší diskutující pamatují na vklady @magdach a potažmo @PetraB tak je asi obtížné úplně věřit v hodnověrnost zpráv a informací v nich obsažených. Koneckonců, mnoho z toho je dohledatelné. Podobně tak se stejnou jistotou produkované spekulace občas LH například i o paní Obamové před pěti lety a dokonce červeně vytaženo, jak to video zmizí a jak si ho máme rychle stáhnout :) Ojojoj :) Viz. Obamová je muž od narození, nelze to zamaskovat A samozřejmě i komentář Ostrika, který víme kdo asi je v současnosti a pozornému čtenáři to jistě neunikne :) Na Glorii a CCCP je totiž vše možné..... Takže přeji příjemnou zábavu a chytání lelků a pitomostí všeho druhu, což možná někoho baví a věřím, že se jistě najde čas i na věci solidnější a úvahy odbornější a informace pravdivější. Někdy opravdu nevím, zda si někdo dělá legraci a vynakládá na to čas a nebo jen má nějakou poruchu ve zpracování informací z okolního světa a nebo prostě je už zblbnutý masmediálním tlakem a z nepřeberné studnice informací vybírá pouze smrdutý kal.... V každém případě - krásný a pokojný Boží den!
----------------------------------------------------------

PetraB
před 1 hodinou
Obama jistěže není Antikrist. Je to zednář, který, stejně jako další světoví politici, příchod Antikristův svou činností připravoval, "urovnával cestu". Obama je už za zenitem. Svou roli už splnil.( v tom sehrál)

Libor Halik
před 1 hodinou
Obama vůbec není za zenitem. Např. jeho "manželka" narozený jako muž, pak trannsexuálka Michaela Obamová osobně ten den kontroloval(a) v Paříži z výletní jachty na řece, zda dle plánu hoří katedrála Notre Dame. Pro @PetraB