hr.news
232

Njemačka: Sada mrtve tuku

Münsterski biskup Felix Genn, bivši učenik Hansa Ursa von Balthasara, zatvorio je kriptu svoje katedrale jer se u njoj nalaze grobovi trojice njegovih prethodnika koji su navodno "pogriješili u rješavanju slučajeva zlostavljanja".

Specola (19. lipnja) komentira: "Loša je strategija misliti da napad na grobove prošlosti može očistiti sadašnjost, to je panična reakcija."

Slika: Felix Genn, © wikicommons, CC BY-SA, #newsBmghqlbzjd