hr.news
191

Viganò: "Franjo nije reagirao ni najmanje"

Za vrijeme dok je bio američki nuncij, nadbiskup Viganò rekao je Franji u rujnu 2015. godine da je u to vrijeme više katolika nego ikad prije bilo u američkoj administraciji (Biden, Kerry, Pelosi), ali svi su bili za pobačaj i za homoseksualni pseudo-brak i rodnu ideologiju.

Viganò je za MarcoTosatti.com (14. rujna) rekao da je pitao Franju kako to objasniti, no Franjo "nije reagirao ni najmanje".

Za Vigana odgovornost za izdaju ovih samozvanih katoličkih političara u potpunosti počiva na nevjernom svećenstvu koje je "robovalo modernističkoj ideologiji".

On uviđa usku vezu između pobune modernističkog svećenstva - predvođenog isusovcima - i obrazovanja generacija katolika.

U tom smislu, za Vigana su duboka država i duboka Crkva djelovale zajedno, s ciljem destabilizacije i građanskog i crkvenog poretka.

Vigana stoga ne čudi što se Bergogliovi politički prioriteti podudaraju s Bidenovim. Navodi imigraciju, okoliš, rodnu ideologiju, raspad obitelji i globalizam.

Franjino službeno "protivljenje" pobačaju i homoseksualnoj indoktrinaciji djece za Vigana je "službeno" i "negirano u praksi".

#newsNunvevufot