Clicks271

ZOMIERA ZEM, ZOMIERAJÚ STVORENIA,KTORÉ JU OBÝVAJÚ.

Laudetur Jesus Christus.

Môj Pán,Boh Láska..hovorí svojim deťom,pripravte si srdcia...

Moja Kráľovná a naša Nebeská Matka označí verných v Pravde a ich ona privedie pri Varovaní pred jej Syna...

Carbonia :

Zomiera Zem, zomiera stvorenie, ktoré ju obýva.

Je to s celou mojou láskou, s ktorou prichádzam za vami, moji maličký!

Milovaní synovia Lásky, už vyhasínajú krásy tohto sveta, nový život so svojimi zázrakmi príde k vám vo Mne.

Vymažem každú zlú vec a utvorím vás novými vo Mne, v sladkosti Môjho všetko, vstúpite, aby ste navštívili Lásku.
...pochopte, deti moje tieto moje slová a vydajte sa tam, kde je všetko Nebo!

Zomiera Zem, zomierajú stvorenia, ktoré ju obývajú, tak ako v kráľovstve fauny ,tak aj v kráľovstve flóry.
Zem a more lomcujú so sebou veľkou silou,
A dávia všetko to, čo človek hodil do ich lona,
všetky jedy, ktoré ich nechal prehltnúť.


Aj voda z prameňov je už zamorená, nezostalo nič dobré, všetko vchádza do smrti. Môj hnev je veľký, pretože Ja som vám daroval plodnú Zem, s bujnými poliami a s priezračnými prameňmi.
Boli ste príčinou tohto všetkého.
Pre vašu nenásytnosť po peniazoch, donútili ste prírodu, aby vám vrátila späť všetko, a teraz si jedy prevezmete vy cez vzduch, ktorý dýchate, cez jedlo ktorým sa živíte, cez vodu, ktorou si uhášate smäd.

Zem zomiera, človek hynie vďaka svojej pýche, tvrdohlavosti a hlúposti a okolo neho krúži smrť. Úbohí ľudia, aké nešťastie! Teraz hyniete!

Teraz sa obraciam na ten malý zbytok, ktorý Ma každý deň v neutíchajúcej modlitbe vzýva a prosí o Môj Božský zásah a prosí o milosť oslobodenia:

Deti moje, pripravte vaše srdcia,
žiaden z vás nebude zanedbaný,
pretože hľa ja prídem, aby som vás ukryl do bezpečia.

Moja Najsvätejšia Matka
o chvíľu zaklope na dvere, každého môjho syna a označí ho vo Mne.
Ona ich privedie ku Mne, svätých a nepoškvrnených v láske.


Jedu rozprášeného na toto ľudstvo zločincami, bol veľké množstvo, ale žiadne z Božích detí nezahynie. Amen!

A ja som toho svedok Pánov pokorný sluha tu medzi vami na zemi.

Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto.

Sicut erat in princípio, et nunc et semper et in sǽcula sæculórum. Amen.