Unam Sanctam SK
17
Podľa proroctva svätého Malachiáša bude František posledným človekom, čo sa bude vydávať za pápeža. Predpovede z Malachiášovho proroctva sa vždy presne splnili, predovšetkým tie o posledných "pápežoch" po II. vatikánskom koncile.

Proroctvo svätého Malachiáša o pápežoch a antipápežoch

Tento článok je prepis k videu nižšie: Jednou z najznámejších predpovedí v katolíckych dejinách je proroctvo o pápežoch a antipápežoch, ktoré sa …
Unam Sanctam SK
Povedal som si, že tu nebudem reagovať na všetky komentáre, lebo ide o zaslepených ľudí odmietajúcich pravdu a ignorujúcich fakty. Kto vidí, vidí.
apredsasatoci
JPI. bol antipapez?! 😲
Unam Sanctam SK
Samozrejme, že áno. Bol to totálny heretik a modernista. Prečítajte si o tom na vatikankatolicky
apredsasatoci
A prečo potom zomrel za tak záhadných okolností! Môžte mi dať link.
Unam Sanctam SK
Podľa toho, čo viem ja, išlo o záležitosti týkajúce sa vatikánskej banky. Ale bol to totálny modernista a ekumenista a je v pekle; o tom niet pochýb. vatikankatolicky.com/anti-papez-jan-pavol-i//
apredsasatoci
Branislav Balasič Aby sa presne trafil Malachias do popisu 112 pápežov a veriť tomu, že je to náhoda, taký človek predsa nemôže byť vporiadku.
Unam Sanctam SK
Áno viem. Lebo tí, čo sa zasadzujú za implemetovanie heréz 2VK a antikoncepciu (dokonca tabletkovú) ako Albino Luciani, sú heretici a v ťažkom hriechu a Luciani tak zomrel. A je dogmou, že heretici pôjdu do pekelného ohňa (Cantate domino).
apredsasatoci
Stále platí slobodná vôľa človeka.
To je ponuka od Boha!
apredsasatoci
Aj tu stále platí - nech sa ti stane podľa tvojej viery!
Unam Sanctam SK
Stále platí slobodná vôľa človeka. - Na súde po smrti to tak veru pre nekatolíkov a tých zomierajúcich v ťažkom hriechu nie je. Budú odsúdení do pekla a nemôžu si už vybrať nebo alebo "konať pokánie". Nie v ten čas. Vtedy je už neskoro. A v tomto kontexte je toto"Aj tu stále platí - nech sa ti stane podľa tvojej viery!" úplne nepravdivé, lebo katolícka viera je nevyhnutná k spáse. Potom by …More
Stále platí slobodná vôľa človeka. - Na súde po smrti to tak veru pre nekatolíkov a tých zomierajúcich v ťažkom hriechu nie je. Budú odsúdení do pekla a nemôžu si už vybrať nebo alebo "konať pokánie". Nie v ten čas. Vtedy je už neskoro. A v tomto kontexte je toto"Aj tu stále platí - nech sa ti stane podľa tvojej viery!" úplne nepravdivé, lebo katolícka viera je nevyhnutná k spáse. Potom by heretici, čo veria vo všeobecnú spásu, mali zaistenú spásu.
apredsasatoci
Sú aj falošní katolíci.
apredsasatoci
bergoglio je 112. pápežom.
Pápežov bude 112. Kapisto?!
Metod
Legálnym pápežom je Benedikt XVI !
apredsasatoci
Prečo? bergoglio bol právoplatne vyhlásený za pápeža. Že mi "nevonia", je o inom.
Unam Sanctam SK
Benedikt XVI., ktorý bol heretik a odpadlík ako František a ktorý rezignoval zo svojho antipápežstva. Vy ste naozaj v temnote. Heretik nemôže byť zvolený za pápeža.
apredsasatoci
Mnohí boli heretici a napriek tomu s nimi Malachias počíta vo svojom proroctvo.
Unam Sanctam SK
Lebo uvádza tých, čo sa svetu predstavujú ako vodcovia Katolíckej Cirkvi. Uvádzal aj pápežov, aj antipápežov.