Clicks820
Varovanie
4

ŽIVOT UŽ NIKDY NEBUDE STEJNÝ

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 1. září 2020.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
www.revelacionesmarianas.com/…/septiembre.html

Milovaní Boží lidé:
Je mým přáním, aby požehnání Nejsvětější Trojice bylo vylito na její lid a posílilo víru každé z jejích dětí, pokud si bude přát je přijmout.
Nadešel čas, kdy poslušnost je pro obrácení nezbytná. Bez obrácení, dobročinnost je strmá a velmi vysoká hora, na niž je těžké vystoupat.
Člověk zapomněl cvičit se v ctnostech. Není si vědom, že je musí neustále praktikovat, protože některé vycházejí z jiných ctností [1Tim 6, 11].
Přišel čas, kdy mít víru je podstatné, abyste nezeslábli, ani nečekali, až vás očekávání přemůže [Žid 11, 6], ale naopak, abyste mohli rozlišit a jasně vidět, co se děje. Nápory přírody nejsou shodou okolností, stejně jako epidemie, které člověk vytvořil z pýchy, nejsou náhodné.
Všechno to jsou následky zlé práce a jednání člověka a signál, že je čas, abyste se duchovně připravili.
Boží lidé:
Potřebujete potravu, abyste si udrželi tělo naživu. Stejně tak bez modlitby, pokání a pokrmu eucharistie, nemůžete najít Cestu, Pravdu a Život.
Nemůžete-li přijmout našeho Pána a Krále Ježíše Krista posvátným způsobem, můžete Jej zakoušet z vnitřní pokladny hrudi [2Kor 4, 7], kde v srdci uchováváte Boží potravu a ochutnáváte ji, abyste nezeslábli.
Buďte opatrní, ďábel se svými legiemi se drží nad lidstvem, protože ví, že nesmí ztratit tuto příležitost uchvacovat duše, a já vidím tolik Božích dětí, jak stále padá do osidel zla, které je podmaňuje a přivádí k myšlence, že to, co se stane, je dočasné.
Život už nikdy nebude stejný! Lidstvo poslechlo pokyny světové elity, která bude dál lidstvo bičovat a dávat mu jen krátké chvíle oddechu.
Boží lid je povýšený, církev našeho Krále a Pána je vyčerpaná, aniž by věděla jak žít v duchu – vy nerozlišujete a radostně přijímáte falešné novinky [Gal 1, 8-9] a pohrdáte Boží vůlí.

Chvíle očisty přichází, choroba se ubírá jiným směrem a objevuje se na kůži. Lidstvo padne znovu a znovu, je bičováno zneužitou vědou spolu s novým světovým řádem, jenž je odhodlán učinit mrtvou jakoukoli spiritualitu, která může v lidstvu existovat.
Boží lidé:
Tato generace by měla před Božím milosrdenstvím padnout tváří na zem. Člověk není hoden tak velkého Božího činu.
Modlete se, děti Boží, modlete se za ty, kdo jsou pronásledováni.


Modlete se, Boží lidé, modlete se, aby se lidské svědomí probudilo a nepodřídilo se ďáblu.
Modlete se, Boží lidé, modlete se za ty, kdo zemřou ve stavu hříchu, za ty, kdo opustí našeho Krále a Pána Ježíše Krista.
Boží lidé, země se bude třást jako nikdy dříve a lidstvo bude zmateno objevy vědy, které, aniž by byly jisté, budou předloženy jako takové, aby vyvrátily víru Božích dětí.
Nebojte se: Všechny nebeské legie očekávají Boží rozkaz, na nějž se stále připravují.
Jako lid Boha, jste předmětem zvláštní pozornosti Boha Otce, a věrní budou vždy vítězi. I když je jich málo, zůstanou věrni až do konce bitvy. Pod velením naší Královny a Matky, přijdeme zachránit svatý Zbytek.
Nemějte strach! Nebuďte netrpěliví chtít znát Boží vůli dřív než vaši bratři: můžete padnout do pasti.
Královna a Matka Posledních Časů drží ve svém srdci ty, kdo křičí k ní.
Svým mečem otevřu pro vás cestu, abyste zůstali v Boží Lásce.
KDO JE JAKO BŮH?
NIKDO NENÍ JAKO BŮH!

Svatý archanděl Michael
Rosllynn
To je pravda. Velmi smutná pravda. Lidé chtějí normálně žít a ne aby život byl jen provizorium. Takový život je za trest.
Peter(skala)
Toto je zaujímavé:

"Chvíle očisty prichádza, choroba sa uberá iným smerom a objavuje sa na koži.

Ľudstvo padne znovu a znovu, je bičovené zneužitou vedou spolu s novým svetovým Rádom, ktorý je odhodlaný urobiť mrtvu akukolvek špiritualitu, ktorá môže v ľudstve existovať."

pred Koronavirusom mnohí ani nevedeli, že zrazu nastane taká velká aféra s virusom a predsa pred ním varovali zjavenia …More
Toto je zaujímavé:

"Chvíle očisty prichádza, choroba sa uberá iným smerom a objavuje sa na koži.

Ľudstvo padne znovu a znovu, je bičovené zneužitou vedou spolu s novým svetovým Rádom, ktorý je odhodlaný urobiť mrtvu akukolvek špiritualitu, ktorá môže v ľudstve existovať."

pred Koronavirusom mnohí ani nevedeli, že zrazu nastane taká velká aféra s virusom a predsa pred ním varovali zjavenia Luz de Márie.

- ked to prišlo ľudia sa zameriavali len na 1 typ virusu a pritom zjavenia už hovorili o mutacii virusu, ako sa bude virus širiť nie len kvapôčkami ale aj vzduchom. I ked bola zmienka o takomto type virusu v mediach, predsa to ututlali.

- zjavenia varuju pred neučinnými vakcinami ale nie každý chce veriť

- teraz hovoria zjavenia o viruse, ktorý sa objaví na pokožke tela. Ešte to nie je zretelne vidieť na verejnosti ale ked sa naplnili doposial proroctvá tak sa dá očakávať že sa naplnia aj tieto.
Peter(skala)
Ináč, ten názov sa mi páči, lebo vystihuje realitu-pravdu, ktoru mnohí ludia neradi počuvaju.
Ludia totiž by chceli aby sa život vratil do "normalu", do starých kolají, ale to je ako hovoriť: vraťme sa do Egypta - domu otroctva alebo vraťme sa z krížovej cesty, či dokonca "zostup z kríža"

Ako hovorí Ježiš Kristus, neobzerajte sa, kto ma chce nasledovať, nech vezme svoj kríž...
Nechcime sa vratiť…More
Ináč, ten názov sa mi páči, lebo vystihuje realitu-pravdu, ktoru mnohí ludia neradi počuvaju.
Ludia totiž by chceli aby sa život vratil do "normalu", do starých kolají, ale to je ako hovoriť: vraťme sa do Egypta - domu otroctva alebo vraťme sa z krížovej cesty, či dokonca "zostup z kríža"

Ako hovorí Ježiš Kristus, neobzerajte sa, kto ma chce nasledovať, nech vezme svoj kríž...
Nechcime sa vratiť do normalu, ktorý bol hriešny ako otroctvo v Egypte,
nechcime sa vratiť z krížovej cesty, kde spravodliví znášalí kríž utrpenia a ľahostajní či ustráchaní ludi sedeli doma a ani nešli na krížovu cestu

Je potrebné prekonať a dokončiť cestu, lebo potom príde víťazstvo vzkriesenia (Velkého Varovania a Zázraku)
Je potrebné prekonať dobu virusov a vojen, lebo potom príde Mier a vláda Božia
Je potrebné sa obetovať ako Ježiš, Mária, Jozef, Veronika, Ján, Magdaléna... a nepridať sa na stranu pohanov alebo židov, ktorí zo strachu o svoju poziciu odstranili Spravodlivého (Zneuctili a odstranili Sviatosť Oltárnu)