Clicks23
vi.news

Hoàn toàn ô nhục: Danh tiếng của "Cơ quan giám sát" tài chính của Úc bị hủy hoại

Cơ quan giám sát tài chính của chính phủ, Austrac, nói với Thượng viện Úc rằng họ đã "ước tính quá mức" các khoản chuyển khoản ngân hàng từ Vatican đến Úc trong sáu năm qua đến hơn 2 tỷ đô la Úc(!).

Trước Giáng sinh, Austrac đã nói với một ủy ban của Thượng viện rằng 2,3 tỷ đô la đã được chuyển đến Úc từ Thành phố Vatican. Tin vịt này gây ra một cơn bão truyền thông lớn.

Giờ đây, Austrac nói rằng tổng giá trị của các giao dịch từ năm 2014 đến năm 2020 là 9,5 triệu đô la (!), TheAustralian.com.au đưa tin (ngày 13 tháng 1).

Về nguồn gốc của “sai sót trong tính toán này”, Austrac đã nói là do “lỗi lập trình”. Bây giờ, câu hỏi được đặt ra: "Quis custodiet ipsos custodes?" - Ai sẽ canh những người canh gác?

Hình ảnh: © Douglas Kelley, CC BY-NC, #newsRkdgblputm