09:06
Evanjelizacia
1.3K
† 3. veľkonočný štvrtok - Viďme hodnotu v Eucharistii. viac o Eucharistii sa môžete dočítať tu: evanjelizacia.eu/homilie 26.4.2012 | Jn 6, 44-51 Ježiš povedal zástupom: „Nik nemôže prísť ku mne, ak …More
† 3. veľkonočný štvrtok - Viďme hodnotu v Eucharistii.

viac o Eucharistii sa môžete dočítať tu: evanjelizacia.eu/homilie 26.4.2012 | Jn 6, 44-51 Ježiš povedal zástupom: „Nik nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal. A ja ho vzkriesim v posledný deň. U Prorokov je napísané: ‚Všetkých bude učiť sám Boh.‘ A každý, kto počul Otca a dal sa poučiť, prichádza ku mne. Nie že by bol niekto videl Otca; iba ten, ktorý je od Boha, videl Otca.
Veru, veru, hovorím vám: Kto verí, má večný život.
Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli na púšti mannu a pomreli.
Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť.
Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta.“