Clicks874
Quas Primas
11

KATOLICKIE Kazanie !!! - POKUTĘ CZYŃCIE! – ks. Grzegorz Śniadoch IBP – 6 marca 2019 r.

ALBUM Z KAZANIAMI KS. ŚNIADOCHA

Szukający PRAWDY
Prawdziwe Kazanie, Wspaniałego Kapłana.