Clicks1.2K
Victory

Katolická církev nemá papeže, je stav sede vacante

Papežský úřad okupuje a v čele katolické církve dnes stojí největší arcikacíř všech dob, Jorge Bergoglio, tzv. František. Propaguje modlářství (2019), legalizaci soužití sodomitů (2020) i čipizaci (2020). Kdo se mu podřizuje, zrazuje tím Krista i cestu spásy a jde cestou do věčné záhuby. Je paradoxem, že kdo v katolických kruzích řekne pravdu o Bergogliovi, je okamžitě ocejchován jako největší nepřítel církve. Mnozí katolíci se domnívají, že když hájí Františka Bergoglia, hájí tím Ježíše Krista. Dnes je to ale pravý opak. Kdo hájí arcikacíře Františka, staví se tím proti Kristu. Protože v papežském úřadě je heretik, proto katolická církev nemá papeže. Nyní je stav sede vacante! Trvá po celou dobu, co heretik okupuje úřad. Jidáš a zrádce Krista v žádném případě nemůže být viditelným zástupcem Krista.
Když apoštol Petr vyznal Kristovo božství (Mt 16,16), Ježíš ho na základě tohoto vyznání nazval skálou. Každý nástupce Petra má být tou skálou, která reprezentuje a chrání pravověrné učení. Pokud však ten, který zastává Petrův úřad, místo toho hlásá heretické učení, dopadá na něj Boží anathema – vyloučení z Kristovy církve (Gal,1,8-9).
Co dnes má dělat pravověrný biskup, kněz i upřímný katolík? Chce-li spasit svou duši, musí poslouchat učení Ježíše Krista, a proto nemůže poslouchat arcikacíře Bergoglia a podřizovat se mu.

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

16. 3. 2021

Byzantský katolický patriarchát (BKP) je společenství mnichů, kněží a biskupů, žijících v klášterech. V čele BKP stojí patriarcha Eliáš s dvěma biskupy-sekretáři +Timotejem a +Metodějem. BKP povstal z potřeby hájit základní křesťanské pravdy proti herezím a apostazi. Pseudopapeže Bergoglia neuznává a nepodřizuje se mu.

Odebírat aktuální informace od BKP

vkpatriarhat.us4.list-manage.com/…4da3e3582e1ecefc&id=c8496b93c3