hawaii
To pani Heidi Mund, odważna kobieta broniąca chrześcijaństwa. Dobrze, że była tam policja...