Bos016
1668

Jak prawdziwie żyć po chrześcijańsku i dobrze przeżyć niedzielę? [komentarz do Ewangelii]

Zobaczmy – dzisiaj jest niedziela, dzień Pański. Czy poświęcamy go Panu Bogu? Oczywiście jesteśmy na mszy …
Izabela Sylwia
Przede wszystkim musi być uczestnictwo we Mszy Świętej.