Clicks38

Biệt danh ban đầu của Giáo triều dành cho Francis là "Chú hề Toto"(Henry Sire, trong quyển Giáo hoàng độc tài)

vi.cartoon
Hình ảnh: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsKyjyayhmvp