Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
hr.news
300

Kazahstanska deklaracija izmijenjena nakon događaja (video)

Heretički broj 10 Kazahstanske deklaracije koju je Franjo potpisao potajno je izmijenjen samo nekoliko sati nakon njezina proglašenja.

Izvornu verziju pročitala je anglikanska biskupica laikinja Jo Bailey Wells tijekom događaja koji se prenosio uživo (snimka ispod) i objavljen je na Religions-Congress.org. Izvorna verzija bila je:

"Napominjemo da su pluralizam i razlike u vjeri, boji kože, spolu, rasi i jeziku izrazi mudrosti Božje volje u stvaranju."

Revidirana verzija izbjegava "Božju volju" i govori samo o "dopuštenju":

"Napominjemo da je pluralizam u smislu razlika u boji kože, spolu, rasi, jeziku i kulturi izraz mudrosti Božje u stvaranju. Religijska raznolikost je dopuštena od Boga i stoga je neprihvatljivo svako prisiljavanje na određenu vjeru i vjersku doktrinu."

#newsFupbdyintu

00:30