Clicks by countries

 1. 4

  Lebanon
 2. 4

  Austria
 3. 2

  Syria
 4. 2

  Switzerland
 5. 1

  Jordan
 6. 1

  United States
 7. 1

  Tunisia
 8. 1

  Egypt