piotrdudala
92

Przystanek przy Neofilologii wciąż czeka...

Piotr Dudała: Niedawno pojawił się nowy przystanek przy Wydziale Neofiologii (nazwany Sosnowiec-Orla, stanowisko 3), na którym zatrzymują się autobusy trzech linii: 150, 622 i nocny 908N. Pojawienie tego przystanku jest bardzo cenne, gdyż lepiej komunikuje on z miastem sporą cześć Osiedla Rudna 1 oraz wspomniany wyżej Wydział UŚ. Do tej pory autobusy ww. linni przejeżdzały w tym miejscu bez zatrzymywania. Niestety, nowy przystanek poza wspomnianymi niewielkimi zmianani, nie wpłynął na zmianę organizacji komunikacji publicznej w tym rejonie, w celu uporządkowania potoków pasażerów i szybszego wydostania we wszystkich kierunkach. Proponuję więc by ten właśnie nowy przystanek, położony najbliżej Osiedla Rudna 1 i Wydział Neofilologii był głównym przystankiem w tym rejonie, na który zatrzymują się wszystkie przejeżdające obok niego autobusy, poza 3 wyżej wymienionymi liniamii 150, 622 i 908N, również autobusy, którą jadą do Centrum Sosnowca, a więc 26, 35, 88, 100 i 935 oraz autobusy jadące w kierunku Będzina 40, 154 i 807. Wspomniane autobusy nie zatrzymywałyby sie już na dotyczczasowym przystanku Sosnowiec-Orla, stanowisko 1 (obok basenu), skąd też jest bardzo blisko do przystanku tramwajowego przy ul. Mariackiej i można dojechać zarówno do Centrum Sosnowca 1, jak w kierunku Będzina. Na przystanku Sosnowiec-Orla, stanowisko 2 zatrzymywałyby się natomiast, przejeżdzające do tej pory bez zatrzymywania autobusy linii 26, 35, 88, 100 (autobusy te nie będą się już zatrzymywać po przeciwnej stronie ulicy na dotychczasowym przystanku) oraz autobusy autobusy linii 188, 299. W wyniku tych zmian na przystanku Sosnowiec-Orla, stanowisko 2, będą zatrzymywać się autobusy linii 40, 154, 188, 235 i 807. To jest propozycja, którą przedkładamy władzom Sosnowca.