55:31
27.6.2022 Ukrajinský Žid Hodos - rabíni ví, že Hitler byl Žid. Poslanec Žirinovský byl zavražděn, aby nevadil bratrovraždění Ukrajinců a Rusů. (rusky)
Public domain
Trepifajksl
Žirinovskij byl taky žid a ještě za minulého, sovětského režimu, měl zažádáno o vystěhovalecký pas do Izraele.