Trepifajksl
Žirinovskij byl taky žid a ještě za minulého, sovětského režimu, měl zažádáno o vystěhovalecký pas do Izraele.