Clicks633

Poslušnosť k Ježišovi nás bude niečo Stáť

Poslušnosť k Ježišovi nás bude niečo Stáť - 18. októbra 2021

Poslušnosť k Ježišovi nás bude niečo Stáť. Zaplatíme Cenu a musíme si najprv Spočítať náklady. Budeme nenávidení, prenasledovaní a niektorí zabití kvôli Ježišovi, ale veľká bude naša Odmena v Nebi, ale ak sa vzdáme Ježiša pred Koncom, všetko to bude márne. Ak Zapierame Ježiša, potom aj On Zaprie nás. Musíme Zostávať Verní Ježišovi a Poslúchať Ježiša až do Úplného Konca. Ten kto Vydrží do Konca, bude Zachránený. Nesmieme sa nechať nikým Zviesť, pretože Koniec to Oznámi. Samotný Ježiš Povedal: prečo Ma Voláte Pane, Pane, a Nerobíte, Čo Vravím. On Hľadá Poslušnosť Od nás. Nesmieme byť iba Poslucháčmi, ale aj Činiteľmi, aby sme boli Potešiteľní Ježišovi a v Jeho Dokonalej Vôli.

Neposlušnosť Ježišovi spôsobí, že mnohí skončia v nesprávnej Koncovej Destinácii. Ježiš nás Varoval, že Nie každý, kto Mu Vraví Pane, Pane, Vstúpi Do Neba. On Povie mnohým v Ten Deň: Choď Preč, Ja som ťa Nikdy Nepoznal, ty ktorý/ktorá činíš neprávosť. Neposlušnosť má následky a Koniec to oznámi.

Musíme byť Rozumní a Nie pochabí. Všetci sa budeme učiť Poslušnosti cez mnoho utrpenia. Môžeme sa ušetriť od utrpenia. Ježiš Nikoho Neuprednostňuje ani Neukracuje. My všetci si ponesieme následky za našu Neposlušnosť. Ježiš Vychováva (Učí Disciplíne) a Napráva nás z Lásky, ale ak Pohŕdame Jeho Výchovou a Naprávaním nás, ponesieme si následky. Všetka Neposlušnosť bude Potrestaná.

Musíme sa Pýtať Ježiša, kde my sami ako Veriaci/Kresťania bývame Neposlušní k Nemu a Nečakať až do Súdneho Dňa, pretože vtedy bude na to už príliš neskoro. Neposlušnosť má následky.

Kvôli tomuto mnohí budú aj ponechaní vzadu, keď Nevesta Odíde, nastane “Vytrhnutie”. Nesmieme byť Oklamaní a Nedávať sa nikým Klamať nás so satanovými lžami a s prázdnymi Sľubmi. Ježiš Vyhľadáva úplnú Poslušnosť od každého z nás a Nielen od niektorých z nás a Ten Deň to oznámi.

Musíme Žiť naše Životy Potešiteľne Ježišovi, ako Poslušné Deti Svetla a Nie tmy, akými sme zvykli byť, inak len Klameme seba. Naša Viera bude testovaná mnohokrát a na rôznych cestách, aby sme videli, či budeme Poslúchať Ježiša a Zostať Mu Verní až do úplného Konca. Nezáleží na Nákladoch, musíme byť ochotní Zaplatiť Cenu za Poslúchanie Ježiša. On Sám nás Odmení.

Sám Ježiš je náš Dokonalý Príklad Úplnej Poslušnosti. Máme ten Najlepší Príklad pre Nasledovanie. Buďme Napodobňovateľmi Ježiša. On Hľadá úplnú Poslušnosť od každého jedného z nás. My Poslúchame Ježiša z Lásky Nie z Nátlaku, pretože On nikoho Nenúti. Máme slobodnú vôľu a volíme si sami pre seba.

Ježiš Žehnaj každého a drž nás v bezpečí v tomto čase.

(Kristína Boshoffová.)

“13 Preto si opášte bedrá vašej mysle, a súc triezvi dokonale sa nádejajte na milosť, ktorá vám bude prinesená, keď sa zjaví Ježiš Kristus. 14 Ako poslušné deti, neprispôsobujte sa predošlým žiadostiam, ako vo vašej nevedomosti, 15 ale ako Ten, ktorý vás povolal, je Svätý, tak aj vy sami buďte svätí, v každom vašom obcovaní, 16 pretože je napísané: Buďte svätí, lebo ja som Svätý!” 1.Petrov 1:13-16.

“On, hoci bol Synom, Naučil sa Poslušnosti z Vecí, ktoré Vytrpel. 9 A súc Zdokonalený, Stal Sa Pôvodcom Večného Spasenia všetkým, ktorí Ho Poslúchajú.” Hebrejom 5:8-9.

youtube.com/watch?v=4CyIJQIrUrw
Public domain