Video Správy RTVS: Pred parlamentom počas sviatku chýbali vlajky, hoci AZN na to upozorňuje už dva roky

Video Správy RTVS: Pred parlamentom počas sviatku chýbali vlajky, hoci AZN na to upozorňuje už dva roky. Video TU: alianciazanedelu.sk/archiv/10680

Slovenský parlament si ako najvýznamnejšia inštitúcia v krajine krajine pripomenul vznik republiky bez vlajok.
Tie by pritom najmä počas štátnych sviatkov mali verejné inštitúcie mať. Kancelária Národnej rady reagovala tak, že vlajky na stožiaroch chýbali pre poveternostné podmienky. Prvého januára však v Bratislave ani v jej okolí silný vietor nefúkal. Vlajky neboli pred budovou parlamentu ani dnes.
„Ak pred Národnou radou Slovenskej republiky ako najvyšším zákonodarným orgánom krajiny v štátny sviatok vzniku Slovenskej republiky skutočne nevisela štátna vlajka SR, ako jeden zo štátnych symbolov SR, je to podľa mňa veľký protokolárny prešľap, ktorý si osobne neviem vysvetliť“. Uviedla Katarína Strýčková odborníčka na diplomatický protokol a etiketu.

Odpoveď primátora Bratislavy M. Valla zo dňa 12. 01. 2021 na email predsedu AZN ohľadom absencie vlajkovej výzdoby na Nový rok – Deň vzniku druhej Slovenskej republiky

Odpoveď z Úradu vlády SR a MV SR

———- Forwarded message ———
Od: premier <premier@vlada.gov.sk>
Date: st 29. 12. 2021 o 9:46
Subject: RE: Upozornenie na opakujúcu sa absenciu výzdoby na Nový rok – Deň vzniku druhej Slovenskej republiky
To: uskutocnujte.slovo@gmail.com <uskutocnujte.slovo@gmail.com>

Dobrý deň,
ďakujeme za dôveru. V nadväznosti na obsah Vášho podnetu Vám odporúčame komunikovať priamo s Ministerstvom vnútra SR, ktoré má na základe kompetenčného zákona v gescii uvedenú oblasť. Táto inštitúcia Vám môže byť nápomocná v súvislosti s problematikou, o ktorú sa zaujímate a tiež v otázke usmernení týkajúcich sa ďalšieho postupu.

Pre prípadné ďalšie doplnenia, otázky resp. spresnenia v súvislosti s Vaším podnetom Vám zároveň dávame do pozornosti komplexné kontaktné informácie na predstaviteľov uvedeného ministerstva: minv.sk/?ministerstvo-vnutra-kontakty=

S úctou

Oddelenie styku s verejnosťou
Kancelária predsedu vlády SR
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava

———- Forwarded message ———
Od: Tlacovy odbor KMV MVSR <tlacove@minv.sk>
Date: št 30. 12. 2021 o 12:22
Subject: FW: Upozornenie na opakujúcu sa absenciu výzdoby na Nový rok – Deň vzniku druhej Slovenskej republiky
To: uskutocnujte.slovo@gmail.com <uskutocnujte.slovo@gmail.com>

Dobrý deň pán Čulen,
Ohľadom vlajkovej výzdoby počas štátneho sviatku uvádzame nasledovné:
Problematika používania štátnych symbolov Slovenskej republiky orgánmi územnej samosprávy (obcami, mestami alebo samosprávnymi krajmi) je upravená zákonom o štátnych symboloch SR (č. 63/1993 Z. z)

a Odporúčaním Ministerstva vnútra SR číslo 203-2005/06626 z 30. júna 2005 pre orgány územnej samosprávy na používanie štátnych symbolov, označovanie budov samosprávnych orgánov a používanie symbolov územnej samosprávy v znení Odporúčania Ministerstva vnútra SR číslo SVS-233004-2008/11552 z 19. decembra 2008.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pravidelne oznamuje, že štátne orgány, ozbrojené sily, bezpečnostné zbory, Hasičský a záchranný zbor a orgány územnej samosprávy majú byť pri príležitosti štátneho sviatku ozdobené štátnou vlajkou, resp. štátnou zástavou.

Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste konkretizovali Váš podnet, týkajúci sa chýbajúcej vlajkovej výzdoby. Ak máte vedomosť o nesprávnom používaní štátnej symboliky, príp. nedodržiavaní vlajkovej výzdoby počas štátneho sviatku, obráťte sa priamo na Ministerstvo vnútra SR alebo na príslušný okresný úrad. Zároveň Vám ďakujeme za Váš záujem o štátnu symboliku Slovenskej republiky a ubezpečujeme Vás o záujme Ministerstva vnútra SR používať štátnu symboliku Slovenskej republiky v súlade s platnou legislatívou.

S pozdravom
Michaela Paulenová

Tlačový odbor | kancelária ministra vnútra SR
minv.sk/podpis/img/whole.12529471.png
Pribinova 2 | 812 72 Bratislava | Slovenská republika
tel.: + 421 2 509 44 508 | mobil.: + 421 908 720 855
michaela.paulenova@minv.sk | minv.sk

alianciazanedelu.sk/archiv/10680
Ivan Herda
Asi spávne , veď takéto protislovenské s...,nie svine ,ale súdruhovia nemajú čo používať dvojkríž ,čo má vzťah na kresťanstvo a ukrižovania nášho Pána pre našu spásu.
Hermenegild
Možno sme už neidentifikovateľná krajina, lebo sme na roztrhanie.