Beatus 1
"...Podziękowanie

Twoje słowo zstąpiło na mnie niczym nowe światło...
Rzucam się do Twoich stóp, Maryjo, i we własnym imieniu oraz imieniu wszystkich zbłąkanych owieczek dziękuję Ci za wszystko, co nam powiedziałaś i dałaś w tym miesiącu.
Dziękuję Ci, o słodka nasza Matko, Królowo miłosierdzia, dziękuję. Twoje słowo zstąpiło w moją duszę niczym nowe światło i odniosłem dzięki niemu wielkie …More
"...Podziękowanie

Twoje słowo zstąpiło na mnie niczym nowe światło...
Rzucam się do Twoich stóp, Maryjo, i we własnym imieniu oraz imieniu wszystkich zbłąkanych owieczek dziękuję Ci za wszystko, co nam powiedziałaś i dałaś w tym miesiącu.
Dziękuję Ci, o słodka nasza Matko, Królowo miłosierdzia, dziękuję. Twoje słowo zstąpiło w moją duszę niczym nowe światło i odniosłem dzięki niemu wielkie dobro! Dziękuję, Maryjo!
Ileż tajemnic odkryłaś przed nami, ile prawd pozwoliłaś nam poznać, ile rzeczy nam oznajmiłaś...Dziękuję, Maryjo!
Proszę Cię o przebaczenie mojej niewdzięczności, niedbałości z mojej strony w tym miesiącu, popełnionych grzechów...Przebacz mi, o słodka Matko moja, przebacz, lecz pamiętaj zawsze, że jestem Twoim dzieckiem i bardzo Cię kocham!
Maryjo, spraw zatem, aby Twój piękny miesiąc wprowadził nas w miesiąc Jezusa i przyniósł nam najwznioślejszą ze wszystkich łask, którą jest posłuszeństwo głosowi Kościoła.
Spraw, abyśmy posiadali Jezusa przez pośrednictwo Kościoła, aby On rozszerzył swą obecność w Kościele i aby zwyciężył i królował na świecie! Poświęcamy Ci nasze serca, nasze uczucia i nasze dusze. Przyjmij nas jako swoje dzieci i chroń nas.
Maryjo, przyzywamy Twojego błogosławieństwa dla nas, a także dla wszystkich zbłąkanych owieczek z naszej zagrody, dla naszych rodzin. Obdarz ich w końcu miłością ku Jezusowi i pokojem w sercu, Maryjo, daj im wielką miłość ku Tobie i wielką ufność.
Maryjo, całuję Twoją dłoń i Twoje stopy. Kocham Cię tak bardzo, ponieważ jesteś moją Mamą.
Twój pokorny syn, Dolindo..."

Bóg zapłać za towarzyszenie mi podczas rekolekcji majowych. Niestety to już ostatni dzień. Na szczęście można kupić książkę i miast zadowalać się fragmentami tu opublikowanymi, poznać i cieszyć się treścią całej nauki Matki Bożej. Z Panem Bogiem!