KristianKeller
Mali by ste sa zobudiť. Post-koncilový antipápeži boli presne to! - antipápeži. Vatikán II bol odpadlícky koncil, neplatný. Pápež nemôže pojednať herézu.
Zedad
…..Nadějí pro nás může být opět zákon revoluce. Jakobínská diktatura se nakonec rozložila sama vnitřními spory svých protagonistů, v jejichž důsledku i hlavní strůjce teroru Maximilien Robespierre se dostal nakonec pod gilotinu. Tento osud čeká i současné jakobínské vedení Církve.
Zedad
…...Co to v praxi znamená? Že máme DVK šmahem odmítnout? Nikoli, ale zaujmout k němu tentýž postoj, jaký původně vyžadoval papež Jan XXIII., když ho svolal: nejedná se o dogmatický, ale čistě pastorační církevní sněm, tudíž nikoli neomylný.
Zedad
@Ladislav Bajza II. Vatikána nebyl dogmatický