06:42
Evanjelizacia
1.3K
† 4. veľkonočný piatok - Ježiš, naša cesta... Ako tvoriť homíliu? www.evanjelizacia.eu Prečítajte si skriptá od P. Prof. Ľubomíra Stančeka - univerzitný profesor a odborník v oblasti homiletiky, …More
† 4. veľkonočný piatok - Ježiš, naša cesta...

Ako tvoriť homíliu? www.evanjelizacia.eu Prečítajte si skriptá od P. Prof. Ľubomíra Stančeka - univerzitný profesor a odborník v oblasti homiletiky, rétoriky, ekumenizmu a misiológie... 4.5.2012 | Jn 14,1-6 Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte." Tomáš mu povedal: „Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu?!" Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa."