Christmas Campaign: Financial Insights
Clicks41
vi.news

Müller: Sự ủng hộ đồng tính của Francis là "Thảm họa"

Hiệu quả của việc ủng hộ đồng tính của Francis “thật là tai hại,” Hồng Y Gerhard Müller viết trong một tuyên bố ngày 22 tháng 10,

“Các tín hữu Công giáo đang bị kích thích và những kẻ thù của Giáo hội cảm thấy được xác nhận bởi Vị Đại diện của Chúa Christ trong khi từ chối thần tính của Christ.”

Müller cố gắng loại bỏ sự ngoại giáo của Francis là “ý kiến hoàn toàn riêng tư” mà bất kỳ người Công giáo nào "có thể và nên" phản đối.

Ông mâu thuẫn với Francis theo nghĩa đen, "Không có quyền kết hôn và gia đình."

Hình ảnh: Gerhard Ludwig Müller, © Mazur, CatholicNews.org.uk, CC BY-NC-SA, #newsGppdlbcgzw