baran katolicki
111.6K

WSZYSTKO CO NIE JEST STWORZONE JEST STWÓRCĄ.

Wszystko co stworzone nie istnieje samo przez się. Jednym z Bożych Atrybutów/Cech/ jest PRAWDA. Czy możemy o Prawdzie myśleć jako o bycie stworzonym a nie absolutnym? Czy Stwórca stworzył PRAWDĘ czy raczej JEST ODWIECZNĄ PRAWDĄ? Pytanie kieruję nie tylko do pana Sławomir Sokołowski lecz do każdego człowieka rozumnego, który ceni logikę/zdrowy rozsądek/.
Jeśli założymy, że PRAWDA jest stworzona to proszę spróbować odróżnić w PRAWDZIE to co jest prawdą od tego przez co coś jest prawdą. "Przez co/przez kogo/"prawda jest PRAWDĄ. Zakładam, że PRAWDA ABSOLUTNA jest naszym Panem Bogiem.
Widzimy, że w Bogu nie ma różnicy rzeczowej. Czy w PRAWDZIE Absolutnej potrafimy dostrzec rzeczową różnicę pomiędzy tym co jest PRAWDĄ Absolutną i tym przez co coś jest Prawdą Absolutną? Jeśli komuś uda się rozróżnić w PRAWDZIE ABSOLUTNEJ jej istotę od jej istnienia to proszę podzielić się swoim odkryciem. Różnica myślna nie wchodzi w rachubę podziału PRAWDY ABSOLUTNEJ.
Istota jest jak "możność" a istnienie jest jak "akt". Czy w PRAWDZIE ABSOLUTNEJ istnieniem jest Pan Bóg a istotą Prawda stworzona?
Pan Sławomir Sokołowski twierdzi, że jest rzeczowa różnica pomiędzy PRAWDĄ ABSOLUTNĄ a PANEM BOGIEM. Jeśli tak jest jak pan Sławomir Sokołowski myśli to wtedy PRAWDA ABSOLUTANA musi być stworzonym atrybutem samego Stwórcy. W takim układzie rzeczy to Pan Bóg stwarzałby Sam Siebie. Dla realnie myślącego Katolika jest to logiczna niedorzeczność/błąd/.

Chodzi o realną różnicę pomiędzy istotą a istnieniem w tym co stworzone. Przenajświętszy Stwórca jest jednolity co do Swojej Istoty i Swojego Istnienia. W Panu Bogu niema i być nie może jakakolwiek potencja.
Być może i w PRAWDZIE ABSOLUTNEJ jest tylko myślna różnica pomiędzy Panem Bogiem a Prawdą.
Prawdziwy, bardzo dobry i przepiękny ład Boży.
Zapamiętajmy to jak amen w codziennym pacierzu. Zapraszam do pilnej nauki katolickich "literek".
wacula25wp.pl
No często Układamy sobie w myślach my ludzie że są to byty takie czy inne są to iluzje. Ponieważ powstało 350 sekt twierdzących niby PRAWDĘ
baran katolicki
wacula25wp.pl Rzeczywistość katolicka jest realna i nie ma w niej miejsca na na coś co nie jest faktyczne. Powiedz, co myślisz o PRAWDZIE ABSOLUTNEJ. Czy nie może ONA być naszym PANEM BOGIEM objawionym w JEZUSIE CHRYSTUSIE ? Jeśli pozwolimy sobie pluć na Prawdę opartą na faktach to tym samym zgodzimy się na to aby każdy człowiek miał swojego boga.
wacula25wp.pl
baran katolicki Piszesz -[ Powiedz, co myślisz o PRAWDZIE ABSOLUTNEJ. Czy nie może ONA itd.]==Hmm ludzie znają prawdy mniej inni więcej i dlatego istnieje rozłam wiary [ dlatego że są grzechy przeszłe nie odpokutowane .Ale to już głębsza teologia i nie dla każdego ] .Dziękuję Bogu że dał mi sakrament św.
baran katolicki
wacula25wp.pl Co masz na myśli pisząc "grzechy przeszłe nie odpokutowane"? Co ty znaczy, że każdy grzech trzeba odpokutować ?
wacula25wp.pl
baran katolicki--kochany przyjacielu Pan Jezus dał nam Apostołów i Pismo Święte abyśmy się zbawili i to powinno wystarczyć .I tu odkrył tajęmnicę w większości nam .Natomiast tajemnice wędrówki dusz itp .tajemnice duchowe wymagają mistycyzmu i głębszej wiedzy od DUCHA św. Która nie jest konieczna do zbawienia a jedynie poznania MAJESTATU BOSKIEGO .Dlatego nie wnikajmy sami bez przyzwolenia Bożego …More
baran katolicki--kochany przyjacielu Pan Jezus dał nam Apostołów i Pismo Święte abyśmy się zbawili i to powinno wystarczyć .I tu odkrył tajęmnicę w większości nam .Natomiast tajemnice wędrówki dusz itp .tajemnice duchowe wymagają mistycyzmu i głębszej wiedzy od DUCHA św. Która nie jest konieczna do zbawienia a jedynie poznania MAJESTATU BOSKIEGO .Dlatego nie wnikajmy sami bez przyzwolenia Bożego .PONIEWAŻ może to przechwycić demon np.-{ błąkający się potępiony duch o przenikliwej wiedzy osoby duchownej np biskup itp. } .I wtedy człowiek słabej wiary może upaść np .przystąpić do sekty .
Izabela Sylwia
Wszystko co nie jest stworzone, nie będzie stworzone już nigdy.
baran katolicki
Izabela Sylwia Puki co czas nie przestał istnieć. W czasie wszystko jeszcze może się wydarzyć. Pan Bóg stworzył czas i to On decyduje o stworzeniu. Może pojawić się jeszcze w czasie nowe stworzenie.
Sławomir Sokołowski
@baran katolicki Szanowny Panie, już wspominałem Panu, iż gloria.pl nie jest portalem, na którym prowadzi się wykłady teologiczne. A w tym miejscu
Wśród całej tej jego pozornej miłości do ludzkości i jego gładkiej mow…
grzecznie Pana prosiłem, aby Pan wskazał teksty z Objawienia (Pismo Święte lub Tradycja Katolicka), mówiące o tym, że prawda jest Bogiem. Zamiast to uczynić, przywołuje Pan …More
@baran katolicki Szanowny Panie, już wspominałem Panu, iż gloria.pl nie jest portalem, na którym prowadzi się wykłady teologiczne. A w tym miejscu
Wśród całej tej jego pozornej miłości do ludzkości i jego gładkiej mow…

grzecznie Pana prosiłem, aby Pan wskazał teksty z Objawienia (Pismo Święte lub Tradycja Katolicka), mówiące o tym, że prawda jest Bogiem. Zamiast to uczynić, przywołuje Pan zdrowy rozsądek, sam go negując.
baran katolicki
Sławomir Sokołowski Wdzięczy będę panu za wskazanie mi konkretnie w jaki sposób neguję logiczne myślenie odnośnie Prawdy Absolutnej. Powyższa prezentacja jest z BÓG RÓŻNI SIĘ OD STWORZENIA! (24 Tezy Tomistyczne, Anna Mandrela)
Sławomir Sokołowski
baran katolicki
JAR BÓR RAJ Matka natura dała nam tylko zmysłowe ciało a to dopiero początek bycia człowiekiem.