Clicks1.6K

Radomír Malý: Rozklad katolické nauky od II. Vatikánského koncilu

Od II. vatikánskeho koncilu, cez pápežov až po koronu. Veľmi zaujímavé rozprávanie.
Libor Halik shares this
1.6K
Jak se kovala ZRADA Krista dle katolického historika dr. R. Malého 2.6.2020.
ekans
chudák nosí ruško a chodí na novus ordo
Tomislav
Jsem naprosto přesvědčen o správnosti II.vatikánského sněmu i o správnosti jeho dokumentů. Bez II.vatikánského sněmu by zůstávala Církev nepřirozeně uzavřená. Uvědomuji si, že otevřenost Církve po II.vat.sněmu způsobuje, že do ní volně pronikly, pronikají a budou pronikat hříšníci, kteří překrucují a budou překrucovat výsledky II.vat.sněmu. Jenže Pán Ježíš nezřídil Církev pro spravedlivé, nýbrž …More
Jsem naprosto přesvědčen o správnosti II.vatikánského sněmu i o správnosti jeho dokumentů. Bez II.vatikánského sněmu by zůstávala Církev nepřirozeně uzavřená. Uvědomuji si, že otevřenost Církve po II.vat.sněmu způsobuje, že do ní volně pronikly, pronikají a budou pronikat hříšníci, kteří překrucují a budou překrucovat výsledky II.vat.sněmu. Jenže Pán Ježíš nezřídil Církev pro spravedlivé, nýbrž pro hříšníky, aby se v Církvi posvěcovali. Přítomnost hříšníků a vlků v beránčím rouchu v Církvi nemůže nijak uškodit tajemnému Tělu Páně. Věřte Pánu, že pekelné síly Církev nepřemohou. Okolnost, že vlci v beránčím rouchu obrátili a možná dosud někde obracejí v kostelech oltáře, aby se sloužilo čelem k lidu, je jejich osobním hříchem, protože II.vat.koncil k tomu nedal žádný výslovný podnět. Stejně tak Pán neuložil učedníkům, aby v bohoslužbě překrucovali Jeho proměňující slova. Živé Tělo Páně se však reálně podává Božímu lidu, i když falešní pastýři vyslovují Jeho proměňující slova překrouceně. Tento hřích si ponesou tito hříšní duchovní pastýři sebou před soudnou stolici, a budou za to trpět. Stejně půjdou před Boží Soud ti hříšní duchovní pastýři, kteří při epidemii v roce 2020 poslouchali víc ďábla ze sdělovacích prostředků než Krista, uzavřeli před Božím lidem kostely a svatostánky a když to satan dovolil, tak začali podávat svaté přijímání jenom na ruku. Jak se kdo z hříšných duchovních pastýřů bude hájit před Božím Soudem? Snad budou opakovat jako norimberští nacisté: My jsme jen plnili rozkazy? My jsme byli především pokorní a poslušní služebníci?
AVŠAK PŘÍLEŽITOST K MODLITBĚ A POKÁNÍ ZŮSTÁVÁ.
apredsasatoci
Ovocie 2VK vidíme! Takéto ovocie sa vám páči?
Nech je akokoľvek, Božie Slovo + svedectvá Leva XIII., Emmerichovej sa napĺňajú do bodky.
Samozrejme, všetko sa deje v súlade s Božou vôľou. Koná sa preosievanie. Každý sme skúšaný od Pana. A každý zoberieme zodpovednosť za svoje rozhodnutia.
TruePeter
Ad Dudko...Veďte ten svůj satanský dialog se světem a skončíte v pekle...!Divim se Vám,že tu instituci,která propaguje Celosvětovou vládu a prasii se s kde kterým satanistou,heretikem a atheistou ještě považujete za Katolickou Církev....Hlavně si pichnete vakcínu s nanomikrocim,ať Vám to ti"zbožní"biskupové"nakaazi z kazatelny!!!
Dudko
Viete si predstaviť predkoncilovú Cirkev v dnešnom svete? Ako by asi pôsobila na iných, vedela by evanjelizovať? Dokázala by sa priblížiť iným, bola by ochotná k dialógu a vzťahu? Alebo by to bola bezmocná uzavretá sekta, ktorá by len nahnevane hromžila?
BernadettaJaMalinka
Bezmocná uzavretá sekta?? Taký máš pohľad na predkoncilovych kresťanov? mnohých svätých a mučeníkov, čo pre vieru neváhali aj život položiť?? Hm.. 🤔 to akoby si ani nevedel načo si sa stal kresťanom..

A Ty si vieš vôbec predstaviť že skutky apoštolov sa reálne diali?? A že presne takto máme milovať Ježiša, až po mučeníctvo? Či ani tomu neveris že je to pravda?? Ježiš neposlal apoštolov viesť …More
Bezmocná uzavretá sekta?? Taký máš pohľad na predkoncilovych kresťanov? mnohých svätých a mučeníkov, čo pre vieru neváhali aj život položiť?? Hm.. 🤔 to akoby si ani nevedel načo si sa stal kresťanom..

A Ty si vieš vôbec predstaviť že skutky apoštolov sa reálne diali?? A že presne takto máme milovať Ježiša, až po mučeníctvo? Či ani tomu neveris že je to pravda?? Ježiš neposlal apoštolov viesť dialóg s inými národmi.. keby tak urobili, kresťanstvo by veľmi rýchlo zaniklo. Ježiš sa nemení. To ľudia sa zmenili a nechcú byť blázni pre tento svet.. nechcú trpieť.. chcú sa mať dobre..

SSV 2 Tim 3,12

Veď všetci, čo chcú žiť nábožne v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní.
apredsasatoci
Dudko, Práve si naplul mucennikom do tváre.
Odkedy sa Hrnčiar prispôsobuje hline?!
ekans
debile
ekans
RKC nič neopustila, Bajzo
Dana22
katolik5.webnode.sk/rozvracenie-moralky/

Zámerné rozvracanie morálky?
Prečo aj na Slovensku dochádza ku rapídnemu pádu morálky? Ku nárastu rozvodov manželstva alebo narušených vzťahov medzi mužom a ženou, či vzťahmi medzi ľuďmi vôbec? Môže ísť o cielený zámer rozvraciať morálku vo svete? Ďalšia z konšpirácii, či skutočnosť a pravda?

Editor John Vennari: Catholic Family News, Niagara Falls, …More
katolik5.webnode.sk/rozvracenie-moralky/

Zámerné rozvracanie morálky?
Prečo aj na Slovensku dochádza ku rapídnemu pádu morálky? Ku nárastu rozvodov manželstva alebo narušených vzťahov medzi mužom a ženou, či vzťahmi medzi ľuďmi vôbec? Môže ísť o cielený zámer rozvraciať morálku vo svete? Ďalšia z konšpirácii, či skutočnosť a pravda?

Editor John Vennari: Catholic Family News, Niagara Falls, USA, December 2014:

Pápež Pius IX. v roku 1864 uverejnil články Syllabus of Errors a Quanta Cura v ktorých osvetľuje nebezpečenstvo liberalizmu, zablúdenie, nepriateľstvo proti Kristovi a Jeho Cirkvi. Toto novopohanstvo inšpirované slobodomurárstvom malo a má od časov Francúzskej revolúcie jeden cieľ: zničiť Katolícku cirkev a celú kresťanskú civilizáciu. Otec Denis Fahey nazval tento boj “Pius IX. versus panteistic deification of man”. Panteizmus je učenie stotožnujúce prírodu s Bohom. Panteisti chcú urobiť z vesmírneho chudáka človeka Boha.

Diabol nestarne. Neopúšťa jeho plán. Naopak. On pokračuje rôznymi novými metódami v jeho práci. Sme to my, ktorí sa klameme a myslíme si, že dnešný boj už nie je taký nebezpečný ako voľakedy bol. Že plán sekularizmu už nechce zničiť Katolícku cirkev a kresťanstvo. Pokojná koexistencia cez dialóg vraj je vzájomné obohatenie. Bitka medzi dobrom a zlom, medzi Kristom a diablom, zúri naďalej. Vidíme výsledky síl vyše 150-ročného antikresťanského plánu síl organizovaného naturalizmu. Síl, ktoré otupujú našu duchovnosť a pozornosť.

“Spopularizujme neresť medzi ľudstvom.” Cieľ Francúzskej slobodomurárskej revolúcie bol zničiť trón a oltár. Vytiahnuť civilizáciu z kresťanských základov, položiť ju na teóriu naturalizmu, kde Láska a Sila Stvoriteľská Boh a Ježiš Kristus nemajú miesto. Pápež Lev, v r. 1884, v jeho Encyklike proti slobodomurárstvu poukázal na tajné spoločenstvá ktorých úlohou je skorumpovať morálku v ľudskej spoločnosti. Človek, ktorý je morálne oslabený sa skôr poddá naturálnemu bezbožnému učeniu a bezbožným protiľudským činom. Pápež Lev varoval, že ľudia s oslabenou, narušenou morálkou ľahšie uveria rafinovaným, prešibaným teoretikom “modernej, pokrokovej ideológie” ako je komunizmus a liberalizmus. Títo slobodomurárski “vedci” prefíkaným spôsobom ľahšie popletú myslenie ľuďom s oslabeným duchom a prenesú ich do radov protikresťanských. Ich cieľ je ohlúpnuť ľudstvo s neviazanou sexuálnou neresťou a tak ich dostať do zveráka slobodomurárskej neviazanosti, svojvôle, do falošnej slobody.

V dnešnej dobe sa vo zvýšenej miere zameriavajú na morálne zmätenie žien. V slobodomurárskom dokumente Alta Vendita z 19. storočia majú takúto radu: „Cieľom je rozšíriť neviazanosť, nemorálnosť, svojvoľnosť žien. Dostať ženy do falošnej slobody. Aby sme ľahšie mohli zničiť katolicizmus je veľmi potrebné správne pôsobiť na ženy”. Slobodomurári a ich antikresťanskí spojenci objasňujú ich podvod na ženy takto: “Pretože my nemôžeme príliš tlačiť na ženy musíme ich skorumpovať. Musíme im nahovoriť, že sú mužmi utláčané. V cirkvi nemajú žiadnu reprezentáciu. Muži sú proti ženám. Zvolili sme korupciu na masovej škále. Kresťanský teológ Tertulian mal pravdu keď povedal, že krv kresťanov je semeno kresťanov. Tak nebudeme prelievať krv martýrov, ale rozšírime nemravnosť, neresti, zlo medzi ľudstvom. Musíme to natlačiť do všetkých pórov človeka, do všetkých piatych zmyslov, musíme ich presýtiť neresťou, nemravným chovaním. KEĎ PRESÝTIME ICH SRDCIA NERESŤOU, NEMRAVNOSŤOU, ZVRÁTENOSŤOU – NEBUDE VIAC KATOLÍKOV. Podujali sme sa na zvrátenie všetkých normálností. Veľa sme už dosiahli. Zvrátili sme školstvo, univerzity, všetko vzdelávanie, úrady vlád, populárne zábavy. Médiá dostali špecifické mandáty od tajných organizácií korumpovať ženy v obliekaní, vo všetkom. Lžami a nemravnosťou rozložíme celú spoločnosť. Ženy robia ohromnú prácu na tomto diabolskom poli.”.

KOMUNIZMUS pod rôznymi menami pokračuje v rozvracaní spoločnosti. Msgr. Dillonová kniha Grand Orient Freemasonry Unmasked, s podtitulom Tajná sila komunizmu odhaľuje málo známe pravdy. Zločiny 20. storočia sú svedkom krvavej práce tajných organizácií.

Leon Skousen dokumentoval 45 cieľov komunizmu ako rozvrátiť Ameriku zvnútra. Uveďme z ich niektoré :

Cieľ 25: Odstráňme kultúrne štandardy a morality a povoľme propagáciu pornografie a oplzlostí v časopisoch, knihách, filmoch, v rádiu a TV.

Cieľ 26: Prezentujme homosexualitu, degeneráciu a promiskuitu ako normálne, prirodzené a zdravé.

Cieľ 27: Preniknime do cirkví. Vymeňme duchovné hodnoty cirkví za sociálne.

Cieľ 40: Zneuctime rodinu ako dôležitú spoločenskú inštitúciu. Podporujme promiskuitu a ľahké rozvody.

Kultúrna dekadencia musí byť považovaná za normálny stav. Podporujme homo-manželstvá a feminizmus. Zničenie rodiny je zničenie kresťanskej kultúry.

Žiaľ, dnes vidíme aj niektorých katolíckych prelátov tvrdiť na Synode 2014, že homosexuálna degenerácia má určité “pozitívne aspekty”.

Homosexuálni stratégovia, najmä Kirk a Madsen (Pill) ešte v roku 1987 píšu inštrukcie v článku “The Overhauling of Strait America” v ich časopise Guide ako navodiť normálnu Ameriku na homosexuálne scestie. Ide im o morálne zmätenie nielen priemerného Američana, ale aj zmätenie časti katolíckej hierarchie. Boh miluje aj hriešnika.

Vypracovali šesť stupňový plán, ktorý vyzerá úspešný.

Hovorme o homosexuáloch hlasno a tak často ako je len možné.
Predstavujme gayov ako obete, ako prenasledovanú a diskriminovanú
časť ľudstva.
Vysvetľujme protestujúcim občanom dôvody prečo existujú gayovia.
Predstavujme gayov ako dobrotivých a užitočných ľudí.
Urobme z občanov, ktorí sú proti homosexualite, zlých, zaostalých, netolerantných ľudí, ktorí patria do ďalekej minulosti.
Žiadajme finančnú a psychologickú podporu.

Neskôr Kirk and Pill v ich knihe After the Ball vysvetľovali: “ … Po obrátení ľudí pôjdeme ďaleko hlbšie, dômyselnejšie a vyhrážajúco proti americkému spôsobu života. Inak hlbšia spoločenská zmena nenastane. My chceme celú zmenu priemerného Američana. Jeho myslenie, cit a vôľu zmeníme plánovaným psychologickým útokom. To sa stane formou propagandy natlačenej do národa informačnými médiami. Najprv musíme zamútiť kresťanské morálne vody. To znamená publikovanie každej podpory homosexuálneho spôsobu života akú dostávajú od rôznych organizácií. Zmierňovanie teologických námietok proti homosexualite. Rozglejenie biblického učenia. Vyzdvihovanie kresťanského učenia o láske k blížnemu. A musíme využívať vedecké argumenty. Takéto spôsoby dobre zabrali v minulosti proti cirkvám aj v takých oblastiach ako sú rozvody a umelé potraty. Jednoducho musíme zahmliť myseľ antihomosexuálom. Musíme ich presýtiť neresťami, musíme dosiahnuť taký stav, že srdcia kresťanov budú naplnené nemravnosťami a to bude koniec katolíkom.

Homosexualita a prenasledovanie kresťanstva?

Je množstvo protikresťanských súdov proti katolíkom i proti protestantom. Mnohí kresťania odmietajú obsluhovať a v ich obchodoch predávať homosexuálnym manželom. Manželstvo so sexuálne rovnakým človekom je taká hlúposť ako suchá voda, alebo štvorcové kruhy.

“Homosexuálne manželstvá” sú výsledok panteistického zbožstvenia človeka. Je to taký istý omyl ako že ľudská vôľa je najvyššia vo vesmíre a je nezávislá od Boha (Pius IX. Syllabus). Už existuje veľa kresťanských obchodníkov odsúdených , pokutovaných ktorí odmietajú predávať alebo posluhovať homosexuálnym svadbám. Deštruktívne plány vypracované slobodomurármi, modernými komunistami a homosexuálnymi stratégmi a právnikmi sú zbrane, ktoré tlačia kresťanov do podzemia tak ako za čias pohanského Ríma a či komunizmu?

Sestra Lucia z Fatimy upozornila svet pred štyridsiatimi rokmi: Zatiaľ vzdycháme pod “diabolskou dezorientáciou vyššej cirkevnej hierarchie”. Musíme nasledovať rozkazy a rady pápeža Piusa IX. a ďalších antiliberálnych veličín. Nesmieme sa kompromitovať a ustupovať nepriateľom Ježiša Krista, nášho kráľa.

(Z angličtiny preložil a skrátil Jerry Jaroslav Krúpa, Apríl 2015.)

P.S. Tak ako stojí ľudstvo dnes všetci by sme sa mali podívať do nebeského zrkadla aby sme jasne videli našu morálnu biedu.

(Editor John Vennari: Catholic Family News, Niagara Falls, USA, December 2014)

www.slovenskeslovo.sk/zamerne-rozvrac…
ľubica
skoda, že nie je prepis rozhovoru....
apredsasatoci shares this
1.6K
🤔