Clicks313
Anja39
1

Błogoslawiona Maria od Serca Bożego ( 1863 – 1899)

Błogoslawiona Maria od Serca Bożego ( 1863 – 1899)

Jesienią 1888 roku, hrabina Maria Droste zu Vischering wstąpiła do zakonu Matki Bożej Miłosiernej.Śluby złożyła 29 stycznia 1891 roku.Wroku 1894 została wysłana do Lizbony jako asytentka, a wkilka miesięcy potem jako przełożona do Porto.Tam zmarła 8 czerwca 1899 roku w wieku 36 lat.Wdniu 10 czerwca, na rok przed śmiercią, na rozkaz naszego Pana napisała do Leona XIII prosząc, aby poświęcił rodzaj ludzki Najświętszemu Sercu.Papież był pod silnym wrażeniem tej prośby, lecz nie dało to żadnych bezpośrednich rezultatów .Kiedy Zbawiciel ponowił swe żądanie, napisała znów do papieża 6 stycznia 1899 roku.Pan nas przedłużył dni jej życia, aby mogła uczestniczyć w tej konsekracji.Papież zasięgnął informacji na temat swej korespondentki.Został poinformowany,że jest to osoba święta.Dobrze nastawiony jeszcze przed udzieleniem odpowiedzi, Leon XIII ogłosił swą decyzję 2 kwietnia.Akt poświecenia został dokonany 11 czerwca.Został on poprzedzony triduum począwszy od 9 czerwca.Poprzedniego dnia, powiernica Bożego Serca, dzięki której akt ten został dokonany, odeszła na zawsze, aby zatopić się w ogniu wiecznej Miłości.
Całkowicie oddana Sercu Jezusa, błogosławiona nigdy nie robiła róznicy między tym Sercem a Najświętszym Sakramentem , gdzie Ono rzeczywiście jest obecne.Dlatego też, po Komunii Świętej , lub przed Eucharystią otrzymywała posłania Zbawiciela .A oto jak nam to przekazuje:
Przyjęłam właśnie Komunię Świętą i byłam uszczęśliwiona rozkoszą Jego Serca, kiedy mi powiedział: „Będziesz oblubienicą mego Serca”.
Podczas nowicjatu Pan nasz pocieszał mnie często w Komunii Świętej oraz w dni wystawienia Najświętszego Sakramentu.
Podczas modlitwy oraz w momencie Komunii Świętej często nie byłam w stanie postąpić inaczej, niż zatopić się i zatracić w Bogu , nie zdając sobie nawet sprawy z tego co mówię.Oto jak odpoczywałam w Bożej miłości.
Po konsekracji, Pan nasz zapewnił mnie,że tak oczyścił mą duszę,że mogłam dalej postąpić w zbliżeniu do Niego.Po Komunii Świętej zawołał mnie po imieniu, z nieskończoną miłością wymawiając słowo „Maria”.
Dnia 28 sierpnia 1896 roku, zanotowała : Dziś rano, aniołowie klęczeli z obu stron tabernakulum; twarzą do ziemi na znak głębokiej adoracji.Z lewej strony Najświętszego Sakramentu , po stronie Ewangelii klęczała swięta Gertruda.Wydawało się, że w rekach trzymała serce.Powiedziała mi, że to moje, które przedstawia Boskiemu Oblubiencowi.
Podobną wizję miała siostra Maria od Bożego Serca w dniu 20 listopada 1896 roku podczas adoracji eucharystycznej: Oczyma duszy widziałam naszego Pana w miejscu gdzie była Hostia.Widziałam jedynie część ciała oraz prawą rękę , którą wyciągał.Nasz Pan był przybrany w szatę olśniewającej białości.
23 czerwca 1897 pisze: W dniu święta Najświetszego Sakramentu pytałam naszego Pana, czy nie ma nic do powiedzenia.Odpowiedział: Jesteś oblubienicą mego Serca…W piątek po święcie, podczas Komunii Świetej rzekł mi:” Jesteś w liczbie mych najbardziej kochanych oblubienic.Nie z uwagi na twe zasługi, lecz przez upodobanie i specjalną miłość z mej strony”.
We wtorek po Komunii Świętej nasz Pan tak rzekł do mnie:” Dotychczas Komunia Święta była twym życiem.Czyń tak nadal”. Następnie obiecał mi,że wszystko o co poproszę w Najświętszym Sakramencie zostanie mi dane, jeśli jest to ku chwale Bożej i dla dobra dusz.Dlatego też powinnam żywić gorącą miłość dla Eucharystii , głębokie nabożeństwo i ufność bez granic.Dodał jeszcze :” Najświętszy Sakrament jest życiem twego życia”.
We wtorek podczas karnawału spędziłam dwie godziny przed Najświętszy Sakramentem i w najgłębszym zjednoczeniu z mym Boskim Oblubieńcem…Rzekł mi w przypływie miłości:”Jeśli nie byłbym ustanowił świętej Eucharystii, uczyniłbym to teraz dla ciebie, tak wielkie jest me pragnienie aby pozostać w twym sercu i znaleźć tam pociechę pośród tylu obelg doznanych od świata”.
Jak wielką potrzebę odczuwam – zwłaszcza kiedy jest wystawiony Najświętszy Sakrament – aby zagłębić się w oceanie łask, pociechy i miłosierdzia…Godziny wydają się minutami i nawet ciało nie odczuwa słabości.
W Wielki Czwartek, w noc poprzedzającą jej śmierć , kiedy pogrążona była w adoracji, Chrystus napełnił jej duszę łaskami i światłem.Pozostawił ją w radosnym uniesieniu, pożeraną pragnieniem spalenia się w ofierze.Rano, Po Komunii Świętej opowiadała:Mówił mi o cierpieniach których doświadczał, kiedy był przez wszystkich opuszczony i prosił abym z Nim pozostała.
Można by mnożyć fakty i cytaty.Mistyczka od Bożego Serca była duszą spalaną przez miłość do Eucharystii.W Jego obecności, lub kiedy Go przyjmowała, otrzymywała najczulsze i najbardziej uszlachetniające zwierzenia.
Siostra Maria od Boskiego Serca została beatyfikowana przez Pawła VI w 1975.
Anja39
Prośba Matki Bożej o poświęcenie przez Papieża Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi wykazuje wiele podobieństw do prośby Jezusa wypowiedzianej dwadzieścia lat wcześniej - 2 lipca 1897 r. - do siostry Marii od Serca Bożego (hrabiny Droste zu Vischering), by Ojciec Święty poświęcił świat Najświętszemu Sercu Zbawiciela. Akt ten, uznany za "największy akt mego pontyfikatu", został dokonany przez Leona …More
Prośba Matki Bożej o poświęcenie przez Papieża Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi wykazuje wiele podobieństw do prośby Jezusa wypowiedzianej dwadzieścia lat wcześniej - 2 lipca 1897 r. - do siostry Marii od Serca Bożego (hrabiny Droste zu Vischering), by Ojciec Święty poświęcił świat Najświętszemu Sercu Zbawiciela. Akt ten, uznany za "największy akt mego pontyfikatu", został dokonany przez Leona XIII 11 czerwca 1899 r.