Clicks36
sl.news

Frančiškovo ponižanje zbora kanonikov sv. Petra vstopa v novo fazo

Frančiškova "tradicionalna pravila" za zbor kanonikov svetega Petra (ustanovljeno leta 1053) so zaradi strahu pred "reformo" začela veljati 1. oktobra.

Kanoni nič več ne bodo več pomagali papeškim pri papeških praznovanjih in so zdaj zmanjšani na "liturgično animacijo" s "pastoralno funkcijo".
Zgodovinsko gledano je Frančišek tako že ponižal kanone:
• maj 2020: z izgovorom Covida je prepovedal njihovo zborovsko molitev.
• marec 2021: prepovedal je mašno praznovanje v svetem Petru, ki je vplivalo na večino kanonov.
• maj 2021: Med slovesnostjo, ki jo je v Sv. Petru vodil Frančišek, je bilo kanonikom prepovedano vstopiti.
• 18. maj 2021: Med sestankom, ki ga je Frančišek imel pozno v noč s kardinalom nadžupnikom Gambettijem vse do pozne noči, je bilo kanonikom povedano, da bo poglavje »reformirano«.
• junij 2021: kanonikom je bilo prepovedano uporabljati liturgični jezik, ki si ga je želel neuspeli II. Vatikan.
Zdaj morajo ti moliti v italijanskem jeziku.

Eden od razlogov za Frančiško sovraštvo do zbora kanonikov je, da mu pripada kardinal Dubije, Brandmüller.

Slika: © Sean X Liu, CC BY-SA, #newsZnwxklphma