Narodenie Panny Márie. Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, oroduj za nás

S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jozef, jej manžel, bol človek …More
S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom.
Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého.
Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“ To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami.
Stalo sa zvykom príchod na svet nielen písať v úradných dokumentoch, ale aj sláviť. Stačí málo; kytička, milé slovo, u nás veriacich krátka modlitba a spôsobíme radosť človeku, ktorý si v ten deň spomína na deň svojho narodenia, kedy ho matka priniesla na svet. Dnes si Cirkev spomína na narodenie Panny Márie. O …More
Strážce
Nevtírej se, Pitralone! 🤑
Kallistratos
Coburgu, to bylo níže moc pěkné řečeno. 👍