CÓRKA MARYI
111.3K

JEZUS: Módlcie się do Ducha Świętego o prowadzenie w odróżnianiu Moich prawdziwych proroków, wizjonerów …

JESUS: Pray to the Holy Spirit for guidance in discerning My true prophets, visionaries and seers from the rest who are deceiving you…
CÓRKA MARYI