ms.news
25

Dalam Isu Penyuburan Dalam Vitro: Orthodox Russia Lebih Kurang Dengan Gereja Katholik

inseminasi Pihak Orthodox Russia sedang membuat penilaian semula atas pendirian mereka dalam isu Penyuburan Dalam Vitro (IVF).

Mereka menerbitkan dokumen yang bertajuk “Pemasalahan Etika Yang Berhubung Dengan Penyumburan Dalam Vitro,” untuk mengumpul suara daripada pihak yang berbeza-beza hingga 29hb Mac.

Pada tahun 2000, Patriarchate Moscow telah menghasilkan cetakan kertas menggelarkan semua jenis Penyuburan Dalam Vitro perkara “tidak diterima secara moral.” Dokumen baharu itu menuntut bahawa terdapat “pendahuluan medikal” sejak tahun 2000.

Kertas baharu itu mencadangkan supaya meletakkan keputusan dala kesesuaian menggunakan kaedah IVF kepada diskrasi paderi yang kenal pasangan tersebut dan menilai kebolehan mereka “dalam bebanan penghamilan.”

Dalam istilah perubatan, tiada yang pernah berubah sejak tahun 2000. Untuk prosedur tersebut, banyak kanak-kanak yang dilahirkan oleh mereka yang mendapat skor ramalan penghamilan sebanyak 30%. Pihak Orthodox Russia menuruti langkah Negara yang telah mula meletakkan dana dalam inseminasi buatan manusia setahun yang lalu.

#newsCdpzambxrh