Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks3.8K

Dechtice 4. marca 2012: Krížová cesta

Anton Selecký
4
Krížová cesta - modlitba pôstneho obdobia. Milí priatelia, uvádzame krížovú cestu ktorú sa dechtickí vizionári spolu s pútnikmi modlili na prvú nedeľu 4. marca 2012 Zároveň pripájame stanovisko ku …More
Krížová cesta - modlitba pôstneho obdobia.
Milí priatelia, uvádzame krížovú cestu ktorú sa dechtickí vizionári spolu s pútnikmi modlili na prvú nedeľu 4. marca 2012
Zároveň pripájame stanovisko ku údajnému posolstvu z Dechtíc, ktoré sa rozšírilo na internete. Ku tomuto stanovisko uvádzame aj podobné stanovisko sestry Emmanuely z Medžugoria, kde sa dejú podobné prípady.

********

Stanovisko k „výzve“ šíriacej sa z Dechtíc od brata Jozefa zo Spoločenstva Božej Lásky

Vizionári z Dechtíc sa dištancujú od tohto posolstva. Toto posolstvo nepovedala Panna Mária - Kráľovná pomoci žiadnemu dechtickému vizionárovi. Avšak Matka Božia od počiatku Jej príchodov do Dechtíc pozýva a vyzýva ľudí, aby pristupovali čo najčastejšie k Sviatostiam a každý deň sa modlili modlitbu všetkých sv. ružencov. Pozýva na pôsty o chlebe a o vode každú stredu a v piatok, a tieto majú byť obetované na Jej úmysly.
V tomto čase takisto prebieha modlitbovo-pôstna reťaz, do ktorej sa môžu ľudia zapojiť a je obetovaná za Sv. Otca a na úmysly Panny Márie.
vizionári
(Martin, Mária, Adriana, Simona, Jozef)

********
Pozor na "posolstvá"
Pozor, sú v obehu falošné posolstvá! Už celé roky sa šíri vo svete posolstvo pripisované sv. Panne, údajne odovzdané vizionárovi Ivanovi. Týka sa nešťastia v Libanone, atď. Ivan to výslovne dementoval. Okrem toho, štýl onoho posolstva nie je vôbec štýlom Panny Márie. Šíri paniku a odvracia pozornosť od toho, čo nás sv. Panna učí vo svojich posolstvách. Iné posolstvo, ktoré je tiež v obehu, aj to odovzdané Ivanovi, sa týka Francúzska. Aj to je nepravé! - Najistejšie je, držať sa posolstievseriozným sieťami napojenými na Medžugorie. Je to pasca, nechať sa chytiť týmito informáciami, ktoré prebúdzajú horlivú agitáciu a strach, skôr ako obrátenie srdca a pokoj. Každý by sa mal rozhodnúť pre toto: Keď nejaké „posolstvo“ nevykazuje istý pôvod, neodovzdávať ho celému svojmu zoznamu e-mailov! Tak by sa predišlo mnohým zbytočným zmätkom! Vrátiť sa k prameňu informácií, nájsť a odovzdávať pravdu.
Drahá Gospa, nechceme zaprieť ani Tvojho Syna, ani Teba! Čo by sme bez vás robili? Vy ste naša radosť, náš mier a pokoj, naša láska a náš dôvod, prečo žiť.
sestra Emmanuela, Medžugorie, 15. febuára 2012
Anton Selecký
Jelikož aj exkomunikatori zn. pravoverni.
Anton Selecký
Zina, vyjadrenie vizionárov je pod linkom krížovej cesty.
2 more comments from Anton Selecký
Anton Selecký
To každý novinar pozna, ze to je problem, dnes su na to ľudia citlivi, ale keby nikto nechcel byt nikde zachyteny, tak by možno neexistovali ani nijake takeho zaznamy.
Anton Selecký
Boli tam osoby, ktoré sa modlili (čítali) a nechceli byť nasnímané. Skrátka, vždy niečo niekomu nevyhovuje.