Marieta Ria
760
DOMÁCA LITURGIA PRI ADVENTNOM VENCI 2. ADVENTNÁ NEDEĽA (4. december 2022) Pripravili sme pre Vás pobožnosť, ktorú sa môžete pomodliť vždy, keď na Vašom adventnom venci každú nedeľu zažnete novú sviecu …More
DOMÁCA LITURGIA PRI ADVENTNOM VENCI
2. ADVENTNÁ NEDEĽA
(4. december 2022)

Pripravili sme pre Vás pobožnosť, ktorú sa môžete pomodliť vždy, keď na Vašom adventnom venci každú nedeľu zažnete novú sviecu. Pošlite ju aj Vašej rodine, známym a priateľom. Modlite sa ju v domácnostiach. Prežime Advent v radosti a pokoji, ale aj v stíšení a pokání. Buďme ostražití, aby nám materiálne veci nezakryli skutočný zmysel Adventu a Vianoc.

Každej svieci sme dali konkrétny názov. Druhou je svieca pokoja, pri ktorej prosíme za pokoj na celom svete, zvlášť na Ukrajine.

𝗭𝗼𝘀𝘁𝗮𝘃𝗶𝗹:
František Trstenský, farár a dekan v Kežmarku